online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Важећи прописи

Одлука о културним манифестацијама од општег интереса за општину Варварин за 2021. годину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за 2020.годину

Обавештење Завода за за заштиту споменика културе Краљево

Одлука о културним манифестацијама од општег интереса за општину Варварин за 2019. годину

 Акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Варварин

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за 2019.годину

Заштита од пожара

 ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРОГРАМЕ И АКТИВНОСТИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ВАРВАРИН У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

Одлука о локалним комунални таксама 01.01.2017.година

 УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2017. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ И 2019. ГОДИНУ

Обавештење o примени Закона о општем управном поступку 

 ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Програм пописа објеката по Закону о озакоњењу

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ, ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН, ПО КОНКУРС БРОЈ 67-8/2014 ОД 17.11.2014.ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.ГОДИНУ, ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН, ПО КОНКУРС БРОЈ 64-5/2013 ОД 31.10.2013.ГОДИНЕ

 ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

СТАТУТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН