online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Важни телефони

Општина Варварин – Председништво и општинска Управа
ТРГ МИРКА ТОМИЋА 5, 37260 Варварин
Општина Варварин централа – 037/787-171,787-260
Факс 037/789264
Локална пореска администрација 037/788-260
Услужни центар тел/факс 037/783-100

Јавна предузећа

Јавно предузеће „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ВАРВАРИН“
СЛОБОДЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/787-178

Јавно комунално предузеће „ ВАРВАРИН“
ВАРВАРИН ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/788-455

Спортско туристички центар „ТЕМНИЋ“
ВАРВАРИН ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/787-579

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
ВАРВАРИН ББ , 37260 Варварин
Тел: 037/787-262
Тел: 037/787-294

Јавно предузеће  „МОРАВА“
ВАРВАРИН ББ , 37260 Варварин
Тел: 037/787-188

Јавно комунално предузеће „Путеви Варварин“
ГОРЊИ КАТУН
Тел:037/787-550

Месне канцеларије

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ВАРОШ ВАРВАРИН
37260 Варварин
Тел: 037/787-800

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ОБРЕЖ
37266 Обреж
Тел: 037/791-950

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БАЧИНА
37265 Бачина
Тел: 037/794-257

Здравствене установе

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ВЛАСТИМИР ГОДИЋ“ ВАРВАРИН
СЛОБОДЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/789-020

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА БАЧИНА
37265 Бачина
Тел: 037/794-421

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА БОШЊАНЕ
37262 Бошњане
Тел: 037/798-721

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ДОЊИ КАТУН
37260 Доњи Катун
Тел: 037/787-640

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ДОЊИ КРЧИН
37258 Доњи Крчин
Тел: 037/795-170

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЗАЛОГОВАЦ
37257 Залоговац
Тел: 037/651-001

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ОБРЕЖ
37266 Обреж
Тел: 037/791-191

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА КРУШЕВАЦ
НАРОДНА АПОТЕКА ВАРВАРИН
СЛОБОДЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/788-852

Школске установе

СРЕДЊА ШКОЛА ВАРВАРИН
СВЕТОСАВСКА 6, 37260 Варварин
Тел: 037/788-369

Основна школа „ДРАГИ МАКИЋ“
37262 Бошњане
Тел: 037/798-104

Основна школа „ДРАГИ МАКИЋ“
37262 Маскаре
Тел: 037/798-707

Основна школа „СВЕТИ САВА“
37265 Бачина
Тел: 037/794-416

Основна школа „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ“
37258 Доњи Крчин
Тел: 037/795-180

Основна школа „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ“
37257 Залоговац
Тел: 037/651-002

Основна школа „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ“
37257 Парцане
Тел: 037/651-094

Основна школа „ЈОВАН КУРСУЛА“
СВЕТОСАВСКА 6, 37260 Варварин
Тел: 037/788-339

Основна школа „ЈОВАН КУРСУЛА“
37260 Доњи Катун
Тел: 037/787-821

Основна школа „МИРКО ТОМИЋ“
37266 Обреж
Тел: 037/790-120

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“
СЛОБОДЕ ББ , 37260 Варварин
Тел: 037/788-346

Поште 

ПОШТА ВАРВАРИН
ЈОВЕ КУРСУЛЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/787-041

ПОШТА ОБРЕЖ
37266 Обреж
Тел: 037/791-371

ПОШТА БАЧИНА
37265 Бачина
Тел: 037/794-288

Банке

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
ЕКСПОЗИТУРА ВАРВАРИН
МАРИНА МАРИНОВИЋА ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/787-170

НОВА АГРОБАНКА АД
ЕКСПОЗИТУРА ВАРВАРИН
СЛОБОДЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/315-5023

Републичке институције

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ЕКСПОЗИТУРА ВАРВАРИН
МАРИНА МАРИНОВИЋА 87, 37260 Варварин
Тел: 037/788-274

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ВАРВАРИН
МАРИНА МАРИНОВИЋА ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/787-172

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ИСПОСТАВА ВАРВАРИН
СЛОБОДЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/788-458

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ИСПОСТАВА ВАРВАРИН
ВАРВАРИН ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/787-292

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
ОДСЕК ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ВАРВАРИН
МАРИНА МАРИНОВИЋА ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/788-735

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
ИСПОСТАВА ВАРВАРИН
СЛОБОДЕ ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/788-150

ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ВАРВАРИНУ
МАРИНА МАРИНОВИЋА ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/787-193

ПРЕКРШАЈНИ СУД У КРУШЕВЦУ – ОДЕЉЕЊЕ СУДА У ВАРВАРИНУ
МАРИНА МАРИНОВИЋА ББ, 37260 Варварин
Тел: 037/788-838

Остали телефони

ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО КРАЉЕВО
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВАРВАРИН
ВАРВАРИН ББ , 37260 Варварин
Тел: 037/788-824

ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ
АУТОБУСКА СТАНИЦА
ВАРВАРИН ББ , 37260 Варварин
Тел: 037/787-250
Тел: 037/783-220

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД
ВАРВАРИН ББ , 37260 Варварин
Тел: 0800/386-286
Тел: 037/788-423