online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Вести

Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са начелницима управних округа и јединицама локалне самоуправе, спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину.

Процедура јавног увида се спроводи у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, а Просторни план Републике Србије се излаже на јавни увид у седиштима свих управних округа, односно области у Републици Србији.

Јавни увид биће одржан у трајању од 30 дана, у периоду од 5. априла до 5. маја 2021. године, у седиштима свих управних округа, односно у свим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији.

Предметни материјали су доступни јавности и на интернет адреси Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180 […]

За програме запошљавања у Варварину 15 милиона динара

Национална служба за запошљавање – Филијала Крушевац и општина Варварин, на основу Локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ), расписале су три Јавна позива и то за организовање спровођења јавних радова, за доделу субвенција за самозапошљавање и за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, наводи председница општине Варварин др Виолета Лутовац Ђурђевић.

“Позивам све суграђане који испуњавају услове, пре свега за јавне радове, а затим и за самозапошљавање да се пријаве НСЗ са својим плановима. Локална самоуправа је и ове године за ове намене издвојила 6 милиона динара у општинском буџету, док је учешће Републике 9 милиона тако да за ове намене у 2021. години утрошићемо 15 милиона динара и на тај начин ће бити упошљен већи број лица у нашој општини”, истакла је председница општине др Виолета Лутовац Ђурђевић.

Она подсећа да је у 2020 […]

Дечије игралиште у центру Варварина добија гумену подлогу

[…]

Уређење Пословне зоне у Селу Варварин од изузетног значаја за развој општине

Радови на уређењу Пословне зоне у Селу Варварин увелико су току, изградња канализационе мреже је при крају, а оно што следи наредних дана је и асфалтирање улица Танаска Рајића и Југ Богданове. Приликом обиласка радова, председница општине Варварин др Виолета Лутовац Ђурђевић подсећа да радове финансира Министарство привреде, док општина финансира део трошкова који се односе на ПДВ.

Ово је један од најважнијих пројеката који се током 2021. године реализује у општини Варварин и ово је први пут да је ова поморавска општина учествовала на једном конкурсу Министарства привреде за уређење Пословне зоне, која је од изузетног значаја за темнићки крај, посебно због инвеститора који су изразили интересовање да улажу у овај крај.

„За нашу општину је од изузетног значаја да имамо један уређен простор, уређену Пословну зону, а како би тај простор понудили потенцијалним инвеститорима који су већ и упутили захтев и који су заинтересовани за улагање. Можемо да се похвалимо да сами радови теку изузетно задовољавајућом динамиком, квалитет радова је, такође, задовољавајући, на терену су и надзорни орган и екипе нашег ЈКП „Варварин“, као и екипе ЈП „Расвета Варварин“ које контролишу радове“, истакла је председница општине приликом обиласка радова.

Радови се изводе и викендом и све тече по плану, средствима опредељеним за реализацију овог пројекта биће изграђено укупно 563 метара канализационе мреже у улици Танаска Рајића, а биће реконструисано и 844 […]

Општина Варварин и Национална служба за запошљавање расписале Јавне позиве

У циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања, предвиђених Локалним акционим планом запошљавања општине Варварин за 2021. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања за 2021. годину, општина Варварин и Национална служба за запошљавање – Филијала Крушевац расписали су јавне позиве и конкурсе за текућу годину.

Расписани су Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање, Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима и Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021. години. Јавни позиви општине Варварин и Националне службе за запошљавање објављени су на сајту општине Варварин и Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021. години

Пријава за спровођење јавног рада

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2021. годину

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2021. години

Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije – lica iz kategorije teže zapošljivih – 2021. godina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 Next page ›