online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Вести

“Подршка извозу ММСПП у Румунију и Македонију”

У Гарни Хотелу “Николо” у Крушевцу одржана је завршна конференција пројекта “Подршка извозу микро, малих и средњих предузећа у Румунију и Македонију”. Завршној конференцији пројекта о извозним потенцијалима у Румунију и Македонију присуствовао је и председник општине Варварин Војкан Павић.

Циљ пројекта је помоћ и јачање конкурентности микро, малих и средњих предузећа и предузетника (ММСПП) кроз освајање нових тржишта, а овај циљ се остварује кроз реализацију низа активности које доприносе бољој информисаности и оспособљености ММСПП-а у области извоза и пружа им алат за припрему и развој извозних активности.

Пројекат доприноси и развијању пословне инфраструктуре намењене иновативним ММСПП, развоју нових пословних услуга заснованим на реалним потребама сектора, развоју пословних капацитета ММСПП-а јер се уводи нова услуга заснована на реалним потребама за освајање нових тржишта и укупној промоцији предузетништва и примера добре праксе иновативних ММСПП-а

Кроз овај пројекат израђена је и Студија “Секторска анализа извозног потенцијала микро, малих и средњих предузећа и предузетника у Румунију и Македонију” тако да ова студија представља опсежну анализу извозних потенцијала ММСПП сектора и као таква је дефинисала најперспективније секторе за извоз на овим тржиштима.

За тржиште Румуније студија је дефинисала 7 најперспективнијих сектора и још 23 сектора који представљају секундарне потенцијале за унапређење извоза, док је за тржиште Македоније дефинисано чак 8 најперспективнијих сектора за извоз и још 22 […]

Ивана Шулић нови општински правобранилац

Општинско веће општине Варварин на 37. седници поставило је Ивану Шулић из Ћићевца за новог општинског правобраниоца општине Варварин.

Како се наводи у решењу Општинског већа о постављењу новог општинског правобраниоца, на конкурс је пристигла само једна пријава и то пријава Иване Шулић, дипломираног правника из Ћићевца.

“Конкурсна Комисија је на седници одржаној дана 12.02.2018 […]

Округли сто на тему развоја социјалног предузетништва

Агенција за регионални развој Расинског округа (АРРРО) и Удружење грађана “Евроконтакт” из Крушевца одржали су данас у згради Општинске управе у Варварину, у присуству представника локалне власти, округли сто на тему развоја социјалног предузетништва у Расинском округу.

Према речима Саше Срећковића, помоћника председника општине Варварин за економски развој, социјална предузећа имају врло јасну социјалну и јавну сврху, да остварени профит реинвестирају првенствено у запошљавање нових људи из социјално угрожених категорија.

“Социјална предузећа могу пружати социјалне услуге угроженим категоријама становништва или услуге од јавног интереса. Често су социјална предузећа усмерена на радну интеграцију и инклузију неке од угрожених друштвених група, при чему та предузећа комбинују пословни приступ са обављањем функције од ширег друштвеног значаја”, наводи Срећковић.

Он објашњава да социјална предузећа такође могу радити у областима нетрадиционалним за социјалну економију као што су нпр. локални развој, културне услуге, заштита животне средине, рециклажа и еколошки менаџмент. Тренутно, социјална предузећа на нивоу Европске уније (ЕУ) чине скоро 10 […]

Варварин добија опрему за примарну сепарацију отпада

[…]

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Next page ›