online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Вести

Помоћ СР Немачке за управљање отпадом

Представници градова и општина потписали су у јуче у просторијама Сталне конференције градова и општина (СКГО) Споразум о сарадњи са Клаусом Шмитом, вођом Пројекта „Управљање отпадом у контексту климатских промена“. Испред Општине Варварин, Споразум са ГИЗ пројектом потписао је помоћник председника општине Саша Срећковић.

Потписаним Споразумом наставља се са активностима на системском решавању питања управљања отпадом у Србији, ублажавању последица климатских промена и развијању зелене економије где се отпад користи као сировина, односно ресурс.

У пројектима као што је овај, поред инвестиција, Немачка као европски лидер у екологији може пружити искуство 25 година напретка у области заштите животне средине.

Пројекат ће бити реализован на подручју региона за управљање отпадом – Нови Сад, Крушевац и Лапово, а за успостављање система управљања отпадом као ресурсом, од највећег значаја је укључивање локалних самоуправа.

Пројекат „Управљање отпадом у контексту климатских промена“, вредан пет милиона евра, са роком реализације до краја 2020. године, израз је подршке Савезне Републике Немачке унапређењу управљања отпадом и јачању националних и локалних капацитета за развој циркуларне економије у Србији.

Клаус Шмит је рекао да је реч о коришћењу отпада као ресурса, који је до сада завршавао на депонијама, при чему уколико радимо на томе да се од отпада заради, окренућемо се ка циркуларној економији.

Овај концепт управљања отпадом присутан је у Европској унији, где је предвиђено да се до 2030. године рециклира 65 одсто отпада, са крајњим циљем да само преосталих два одсто отпада заврши на депонијама и то као инертни, безопасни отпад, објаснио је он.

„Да би Србија могла да види резултате уложених напора, потребна су улагања великих инвестиција у ову област, и ми у томе желимо да помогнемо“, истакао је Шмит.

Пројектом „Управљање отпадом у контексту климатских промена“ предвиђа се унапређење управљања отпадом у изабраним регионима тако да доприноси ублажавању климатских промена, пружајући подршку општинама/регионима у планирању управљања отпадом у складу са принципима циркуларне економије и ублажавања климатских промена, кроз увођење примарне сепарације отпада и пракси за смањење биодеградабилног отпада, уз могућност изградње малих постројења за компостирање (капацитета до 2000 […]

Одржана регионална обука за административне поступке и коришћење еЗУП-а

[…]

Завршна приредба предшколаца 08. јуна

У Хали спортова Спортско туристичког центра „Темнић“ у петак 08. јуна, са почетком од 18 […]

Општина Варварин расписала конкурс за пољопривреднике

Општина Варварин расписала је Конкурс за доделу подстицајних средстава у пољопривреди за 2018. годину са циљем подстицаја и унапређења пољопривредне производње. Средства за реализацију овог Програма обезбеђена су из Буџета Општине Варварин и износе 20.000.000,00 динара.

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја утврђују се намене и начин коришћења средстава у циљу унапређењa пољопривредне производње и прераде на подручју општине Варварин, као и унапређење локалне економије у руралном амбијенту која у ширем смислу има утицај на промену економске слике на територији општине Варварин.

У току 2018. године планира се финансирање програма, пројеката и активности које су у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Стратегијом одрживог развоја Општине Варварин.

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја реализоваће се кроз 5 Програма и то кроз Програм набавке квалитетног воћног садног материјала, набавке нове специјализоване механизације и опреме, набавке квалитетних приплодних јуница, назимица, шиљежица и коза, кроз Програм подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју и кроз субвенционисање дела трошкова осигурања усева.

Детаље конкурса можете погледати ОВДЕ

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 Next page ›