online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Вести

Водоводни прикључак јефтинији за 50 одсто

Трошкови на име учешћа у изградњи водоводне мреже ради прикључења стамбеног објекта на исту за прикључак стамбеног објекта умањени су за 50 одсто, тако да од сад та накнада износи 13.000,00 динара, одлучио је Надзорни одбор ЈКП „Варварин“, а изгласали одборници Скупштине општине Варварин на 20. седници.

Ово јавно-комунално предузеће наведену накнаду наплаћиваће у више рата, док се све тренутно важеће накнаде на име издавања техничких услуга за прикључење стамбеног објекта корисника комуналних услуга уз водоводну мрежу умањују за 50 […]

Одржана 20. седница Скупштине општине Варварин

На 20. седници Скупштине општине Варварин одборници су усвојили једногласно први овогодишњи ребаланс буџета. На дневном реду локалног парламента нашло се 50 тачака, али и поред великог броја тачака седница је трајала непуна два сата зато што су све одлуке усвојене једногласно.

После усвајања ребаланса буџета, осталих 12. тачака односиле су се на ребаланс буџета тако да су измењени и финансијски планови свих корисника буџета, а у наставку су усвојени и Извештаји о раду, са финансијским извештајима о раду, јавних предузећа и установа за 2017. годину. Разматрани су и Извештаји о раду председника општине Варварин, Општинског већа, Општинске управе и Општинског правобранилаштва, као и Дома здравља „Др Властимир Годић“.

Донешен је и предлог Одлуке о организацији органа општине Варварин за рад у условима ратног или ванредног стања, као и Одлука о условима за наткривање тротоара и коришћење јавних површина испред пословних објеката на територији варваринске општине и предлог измене и допуне Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима.

Одборници локалног парламента усвојили су предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Варварин“ и ЈП „Расвета Варварин“, а донето је и решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа. Дата је и сагласност на Одлуку о промени цена комуланих услуга ЈКП „Варварин“, као и на Статуте ПУ „Наша радост“ и С.Т.Ц. „Темнић“

Било је и кадровских питања, па су тако изабрани и чланови свих Школских одбора којима мандат истиче крајем маја ове године, осим у ОШ „Мирко Томић“ у Обрежу, а замењени су и по један члан Надзорног одбора ЈП „Расвета Варварин“ (уместо Силване Јовановић Дијана Петковић) и Управног одбора ПУ „Наша радост“ (уместо Миладије Јевтић Снежана Јовановић), као и два члана УО С.Т.Ц. „Темнић“ (уместо Марка Живановића и Драгана Миловановића изабрани су Славиша Радункић и Александар Богдановић). Одборници су усвојили и оставке на одборнички мандат др Јасмине Ракић са изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“ и Андрије Живадиновића са изборне листе „Ивица Дачић – СПС – ЈС – Драгољуб Станојевић“.

Пред одборницима су се нашли и Разматрање закључка о утврђивању предлога Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде за разрешење и именовање председника, чланова и њихових заменика Комисије за вођење поступака и доношење решења по захтеву за враћање земљишта, као и Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин за 2018 […]

Окружно такмичење у малом фудбалу

[…]

На 20. седници Скупштине општине Варварин предлог одлуке о првом ребалансу буџета у 2018. години

У петак, 27. априла, на 20. седници Скупштине општине Варварин, међу осталим тачкама пред одборницима локалног парламента наћи ће се и одлука о првом ребалансу буџета у овој години. Према речима председника Скупштине општине Драгољуба Станојевића, ребаланс буџета је одрађен и због тога што је наша општина од стране неких Министарстава у Влади Републике Србије, преко конкурса, добила одређена средства.

Станојевић истиче да је општина Варварин од Министарства културе и информисања добила 6 милиона динара за реконструкцију крова и дигитализацију Општинске библиотеке, а од Министарства државне управе и локалне самоуправе 9 милиона за пројекат изградње водовода према Бачини.

„Најзначајнија тачка на 20. седници Скупштине општине биће доношење одлуке о првом ребалансу буџета општине Варварин, кад донесемо ту одлуку, онда ћемо морати да изменимо и финансијске планове свих корисника буџета, тако да првих 13 тачака се односи на тај део. Након тога усвајамо извештаје о раду јавних предузећа и установа, са финансијским извештајима о раду, за прошлу годину, а у оквиру тога биће разматрани и усвојени извештаји о раду и председника Општине, Општинског већа, Општинског правобранилаштва, Општинске управе“, наводи председник варваринског парламента.

Наредне тачке се односе на кадровска питања, а Скупштина општине је у обавези да замени и чланове скоро свих Школских одбора (осим у ОШ „Мирко Томић“ у Обрежу) из разлога што им крајем маја истиче мандат, а стигли су и предлози да се замене чланови Надзорних одбора у СТЦ „Темнић“, ПУ „Наша радост“ и ЈП „Расвета“.

Станојевић додаје да ће бити донешена и одлука о расписивању конкурса за избор директора јавних предузећа зато што досадашњим истиче мандат, док ће на 20 […]

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Next page ›