online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Вести

Шести састанак Мреже за ромска питања СКГО

Стална конференција градова и општина је 25. априла 2018. године организовала шести по реду састанак Мреже за ромска питања, на којој је представљена текућа ИПА подршка локалним самоуправама у области инклузије Рома и Ромкиња, као и размена искустава и примера добре праксе. Скуп је одржан уз подршку програма “Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ – ИПА 2016, који финансира Европска унија а спроводи СКГО.

Састанку су присуствовале Ивана Мојсиловић, кабинет председника општине Варварин и Марија Брајовић, координаторка Мреже за ромска питања општине Варварин.

Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО је овом приликом истакао да је у решавању овог питања осетан недостатак финансијских средстава када су у питању мере и активности у сектору становања и недовољни капацитети у локалним самоуправама да на систематичан и одржив начин приступе свеобухватној подршци ромској заједници. То се, пре свега, може видети на примеру ангажовања координатора за ромска питања у локалним самоуправама, где се локалне самоуправе и поред добре воље и систематизовања овог радног места ова особа не запошљава и послови коориднатора се придодају као додатни реферати већ оптерећеним другим локалним службеницима, услед забране запошљавања у јавној управи.

Станичић је посебно истакао значај политичке подршке и нагласио да је СКГО у сталном контакту са надлежним министарствима захваливши се Министарству државне управе и локалне самоуправе и Министарству за рад, борачка и социјална питања на досадашњој сарадњи и подршци и потврдио мотивисаност локалних самоуправа да системски решавању проблеме ромске заједнице на њиховим територијама.

Стана Божовић, државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изјавила је да ромско питање није везано за само једно министарство или институцију, већ да би били постигнути сви циљеви које је зацртала Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња цело друштво мора бити на једном задатку, а то је равноправност свих грађана и грађанки у Републици Србији.

Божовић је информисала присутне да је Влада формирала Радну групу за израду Акционог плана за 2019. годину за спровођење Стратегије и истакла да је ово питање у фокусу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које је формирало Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности као део додатне институционалне подршке.

Јованка Атанацковић, в.д. помоћница министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре изјавила је да су за последњих годину дана колико постоји Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња, којим председава министарка Зорана Михајловић, направљени резултати са којима можемо бити задовољни јер су се пре свега ствари покренуле. Она је изјавила да су донети бројни прописи који су омогућили боље инклузију Рома и Ромкиња у Републици Србији, али да на овом питању треба још радити.

Атанацковић је подсетила да Стратегија прати пет области: становање, запошљавање, образовање, здравствену и социјалну заштиту, да је донета за период од девет година, али да ће процес неног спровођења који нам предстоји бити изазован. Она је изјавила да су образовање и запошљавање кључни аспекти подршке како би Роми и Ромкиње пуноправно и равноправно могли да буду укључени у друштво.

Ивана Антић, в.д. помоћница министра у Министарству државне управе и локалне самоуправе је навела да је ово министарство надлежно за питања људских и мањинских права, регистра националних заједница и сходно томе постављен је јасан оквир за унапређења положаја националних мањина у Републици Србији. Она је навела да МДУЛС даје подршку раду СКГО Мреже за ромска питања од њеног оснивања и навела да је ова Мрежа веома значајна јер представља платформу за међуресорну сарадњу и везу са локалним самоуправама, ромском националном заједницом и међународним партерима.

Антић је истакла да је Министарство припремило Нацрт закона о заштити права и слобода националних мањина, веома важан пропис који утврђује афирмативне мере за националне мањине и даје основ да и други прописи на један афирмативан начин приступе решавању ових питања.

Мирјана Максимовић, пројект менаџерка из Делегација Европске уније у Републици Србији истакла је да је у Извештају о напретку Србије у процесу европских интеграција који је објављен прошле недеље наведено да постоји умерен напредак у овој области. Оцењено је да се у области образовања сви додатно морамо потрудити, а када говоримо о здравственој заштити истакнуто је да је важно да се реши статус здравствених медијаторки, где ће им се обезбедити сва права из радно-правног односа и да треба да добију стална радна места.

Она је истакла да је Закон о становању и одржавању зграда у потпуности у складу са међународним стандардима и додала да је ЕУ у овој области тренутно донирала 11,4 милиона евра и да је у плану да се у 2018. повуче још 20 милиона евра за побољшања услова становања додавши да Делегација у Србији једино представништво ЕУ на свету које је успело да обезбеди толико средстава за ову намену.

У наставку скупа, присутни су имали прилику да се упознају са програмом „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“-ИПА 2016, пројектом „Становање Рома – ЕУ подршка инклузији Рома и Ромкиња – Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима – ИПА 2013“ , примером добре праксе из града Вршца и примером „Ел система“ где је музика призната као фактор социјалног развоја у највишем смислу, преносећи највише вредности, солидарност, хармонију и узајамно разумевање.

Извор: www.skgo.org

Асфалтирање Првомајске улице у Обрежу (ФОТО)

У Обрежу су данас кренули радови на асфалтирању Првомајске улице у дужини од 170 […]

Састанак Удружења за комуналну делатност у Крушевцу

Регионална привредна комора Расинског управног округа, у сарадњи са Удружењем за комуналне делатности Привредне коморе Србије, одржала је састанак са представницима привредних субјеката комуналне делатности као и са начелницима Градских и Општинских управа. Састанку су присуствовали начелница Општинске управе општине Варварин Гордана Петровић и директор ЈКП „Варварин“ Дејан Ракић.

На састанку се разговарало о проблемима са којима се привредни субјекти сусрећу у току пословања у комуналној делатности, док је секретар Удружења за комуналну делатност Далибор Јокнић присутне упознао са стањем у комуналној делатности на подручју Расинског управног округа, Уредби о минималним условима за отпочињање обављања комуналне делатности (донета 14. фебруара, ступила на снагу 22. фебруара 2018. године) и изменама и допунама Уредбе.

Секретар Удружења је присутне упознао да је у децембру месецу на седници Владе Републике Србије први пут усвојен Извештај о стању у комуналним делатностима у 2016 […]

Одржана конференција „Иновације за рурални развој Србије“

На првом скупу представника малих газдинстава и асоцијација произвођача, градова и општина, националних асоцијација и регионалних агенција „Иновације за рурални развој Србије – Искуства Пољске у развоју руралних заједница“ који је организован на иницијативу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС) и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) 23. априла 2018 […]

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 Next page ›