online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Вести

Инструкција привредним субјектима – дозволе за кретање

Министарство привреде Републике Србије објавило је Инструкцију за привредне субјекте у вези са поступком за издавање дозвола за кретање у времену од 20 до 05 часова.

Детаљније на следећим линковима:

Привредни субјекти да доставе захтеве за рад у време забране кретања


https://pks.rs/vesti/instrukcija-privrednim-subjektima-dozvole-za-kretanje-2442

Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

[…]

Обавештење Министарства пољопривреде

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде позива све воћаре да се обрате за помоћ својим Управним окрузима, како би добили дозволе за кретање у периоду забране.

У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите засада од мраза, током периода забране кретањa (20:00 – 05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља на мејл agromere@registar-uzb.rs, односно на одговарајући број телефона.

У наведеној пријави потребно је навести име и презиме лица број личне карте и адресу  које ће се кретати у периоду од 20 до 05 часова, број пољопривредног газдинства, локацију где ће се спроводити агротехничке мере, као и време и дан када ће бити спроведене мере. Дозвола кретања ће важити само за наведени дан у периоду од 20 до 05 часова. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова.

Важећи телефон за Расински округ је 064/881-84-12 […]

Допуна Одлуке о проглашењу болести

Обавештавају се сви да је у складу са Одлуком о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19  изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС“, бр. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20 и 35/20), од 18. марта 2020. године на снази.

Следеће мере су на снази:

мера упућивања у изолацију у трајању од 28 дана свим држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Србији, а који су након 14. марта 2020. године у Републику Србију дошли из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије (Швајцарске Конфедерације, Републике Италије, Исламске Републике Иран, Румуније, Краљевине Шпаније, Савезне Републике Немачке, Француске Републике, Републике Аустрије, Републике Словеније и Републике Грчке),

– мера стављања под здравствени надзор у трајању од 14 дана свим држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Србији, који су у Републику Србију дошли из држава које не спадају у државе са интензивном трансмисијом болести  COVID-19 […]

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 Next page ›