online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Вести

Општинска изборна комисија спремна за изборе

Председник Републике Србије Александар Вучић расписао је парламентарне изборе, док је председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић расписала локалне изборе. Локални и парламентарни избори биће одржани у недељу, 26. априла, а одмах након расписивања избора заседала је и Општинска изборна комисија (ОИК) у Варварину.

По речима председнице Општинске изборне комисије, Гордане Петровић, одржана је седница ОИК на којој су усвојени сви неопходни обрасци потребни за изборни процесм док заинтересоване стране потребне обрасце могу преузети са званичног сајта општине Варварин www.varvarin.org.rs.

“На седници Општинске изборне комисије донете су све одлуке и усвојени обрасци потребни за предстојеће локалне изборе. Након усвајања Пословника, донета су и Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Варварин, расписаних за 26. април 2020. године, са обрасцима за подношење изборних листа кандидата за одборнике и спровођење појединих изборних радњи у поступку избора, као и Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Варварин”, наводи председница ОИК Гордана Петровић.

На седници је донета и Одлука о увођењу дежурстава док трају изборне радње, као и Одлука да се Јавном предузећу “Службени гласник” упути захтев за набавку папира са воденим жигом за штампање гласачких листића, и набавку сигурносних затворница за затварање врећа са изборним материјалом.

Овогодишњи локални и парламентарни избори имају две веома битне промене у односу на претходне, прва је спуштање цензуса са 5 на 3 […]

Општини Варварин 8.717.964,65 динара за мере популационе политике

Председник општине Варварин Војкан Павић потписао је у Палати Србија уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији. Уговор је, у име Владе Републике Србије, потписала министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић.

На основу овог уговора општина Варварин ће добити бесповратна средства у износу од 8.717.964,65 динара за мере популационе политике, за куповину новог мини буса за превоз деце, али и за доградњу још једне групе у ПУ „Наша радост“.

Укупна вредност пројекта је 10.256.429,00 динара, од чега је учешће Министарства 8.717.964,65 динара, а локалне самоуправе 1.538.464,35 […]

Упис деце у вртић могућ и електронским путем

Становници општине Варварин од сада на потпуно електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у предшколску установу без обзира на место боравка, удаљеност, на много бржи, лакши и једноставнији начин.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ пријаву може да обави електронски на Порталу еУправа.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају.
Електронска пријава за упис деце у ПУ „Наша радост“ у Варварину за школску 2020/21 годину обавиће се у периоду од 21. априла до 29. маја 2020 […]

Рани јавни увид Просторног плана Републике Србије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Одлука о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године донета је на седници Владе и објављена у „Службеном гласнику РС”, брoj 48/19.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 2. до 16. марта 2020. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у Републици Србији.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.

Елаборат за рани јавни увид презентован је на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, www.mgsi.gov.rs .

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми  Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26,  11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 16. мартом 2020. године.

 
 Оglas rani javni uvid.doc
 RJU PPRS.docx
 RJU_k1_300.jpg
 RJU_k2_300.jpg
 RJU_K3_300.jpg
 

&nbsp […]

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 Next page ›