online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Вести

Ревитализација пољских путева-Јавна набавка

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин је покренула отворени поступак Јавне набавке-Радови на ревитализацији пољских путева на територији Општине Варварин дана 25.06.2014.године, a на основу Уговора о коришћењу средстава за уређење(ревитализацију) пољских путева са Министарством пољопривреде и заштите животне средине.Процењена вредност ове набавке је 16.216.260,00 динара без пдв-а односно 19.459.512,00 са пдв-ом,а средства се обезбеђују из следећих извора:Министарство пољопривреде и заштите животне средине у износу од 70% а Општина Варварин у износу од 30%.

     Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки,а може се преузети радним данима од 8-14 часова на адреси ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин,ул.Слободе бб,37260 Варварин.

     Рок за подношење понуда је 04.08.2014.год.до 12 часова.Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 12,00 часова.

     Отварање понуда је јавно.Понуде ће се отварати одмах по истеку рока за подношење понуда,то јест 04.08.2014.год.у 13 часова.Отварање понуда ће се обавити у просторијама ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин.Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

     Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 […]

Посета Г-ђе Драгице Николић Обрежу

 

У Обрежу је почела изградња нове куће једној породици Живковић, а другој породици Живковић и породици Ђорђевић куће ће бити адаптиране. Средства за ове намене су из фондације “Драгица Николић“. Госпођа Николић у среду је посетила Обреж и разговарала са породицама, чије су куће страдале у мајској поплави. После посете Обрежу, гошћа и домаћин, Председник општине Зоран Миленковић са својим сарадницама посетили су Дневни боравак за децу са посебним потребама, а у згради општине Драгици Николић, председници Управног одбора фондације која носи њено име председник Миленковић приредио је пријем.

&nbsp […]

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се мештани МЗ Обреж да је вода на точећем месту -ХИДРАНТУ у улици Босе Цветић у Обрежу, након три узастопне анализе, здравствено исправна и може се користити за пиће и припремање хране.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општина Варварин отворила је жиро рачун за помоћ поплављеном Варварину

ДИНАРСКИ РАЧУН ЗА ОПШТИНУ ВАРВАРИН

ЖИРО-РАЧУН   840-3058741-08

сврха уплате: ПОМОЋ ПОПЛАВЉЕНОМ ВАРВАРИНУ

 

ДЕВИЗНИ РАЧУН ЗА ОПШТИНУ ВАРВАРИН

01-504103-100001853-000000-0000 – Општина Варварин

-пријем донација за отклањање последица од поплаве

ИБАН код: RS35908504103000185355

 

 

PAYMENT INSTRUCTIONIS – EUR

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE – CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: DEUTDEFF

FIELD 57A: /DE20500700100935930800

/ACC.WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59: /RS35908504103000185355

(BENEFICIARY) OPSTINA VARVARIN

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

 

 

PAYMENT INSTRUCTIONIS – USD

SWIFT MESSAGE MT 103

FIELD 32A: VALUE DATE – CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: BKTRUS33

FIELD 57A: /04415465

/ACC.WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59: /RS35908504103000185355

(BENEFICIARY […]

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Next page ›