online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Вести

Допуна Одлуке о проглашењу болести

Обавештавају се сви да је у складу са Одлуком о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19  изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС“, бр. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20 и 35/20), од 18. марта 2020. године на снази.

Следеће мере су на снази:

мера упућивања у изолацију у трајању од 28 дана свим држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Србији, а који су након 14. марта 2020. године у Републику Србију дошли из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије (Швајцарске Конфедерације, Републике Италије, Исламске Републике Иран, Румуније, Краљевине Шпаније, Савезне Републике Немачке, Француске Републике, Републике Аустрије, Републике Словеније и Републике Грчке),

– мера стављања под здравствени надзор у трајању од 14 дана свим држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Србији, који су у Републику Србију дошли из држава које не спадају у државе са интензивном трансмисијом болести  COVID-19 […]

Обавештење Министарства за рад

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије саопштило је данас да је Сектор за заштиту особа са инвалидитетом, у сарадњи са Националном организацијом особа са инвалидитетом Србије, као знак подршке у заштити од коронавируса, креирао вајбер стикере „Заштитите себе и друге“ – Заједно против COVID-19.

Министар Зоран Ђорђевић истакао je да су особе са инвалидитетом, поред грађана старијих од 65 година и хроничних болесника, најугроженија категорија становништва када је у питању коронавирус, због чега је веома битно да поштују све прописане мере и тиме заштите и себе и друге.

Он је поновио да особе са инвалидитетом морају да остану код куће и да замоле своје пријатеље и породицу да им донесу све што им је неопходно.

Држава поступа одговорно, а грађани треба да се придржавају превентивних мера и да поштују савете стручњака. На тај начин спречићемо ширење вируса и сачуваћемо животе, што нам је свима заједнички циљ, поручио је Ђорђевић.

Стикере можете преузети на линку у наставку: stickers.viber.com

Одржана седница Штаба за ванредне ситуације општине Варварин

На данашњем састанку Штаба за ванредне ситуације општине Варварин, 18.03.2020. године са почетком у 09:00 сати, донети су следећи закључци, који су у складу са Одлукама Владе Републике Србије и пренети су и на локални ниво.

Од данас 18.03.2020. године, пре подне, у 10:00 сати, у свим срединама општине Варварин апсолутно је забрањен излазак на улицу свим лицима старијим од 70 година.
Уводи се забрана кретања свим лицима, било којег старосног доба у време од 20:00 до 05:00 часова, почев од данас 18.03.2020. године. Ова мера подразумева да у наведеном временоском интервалу нико не може да буде на улици, осим овлашћених лица надлежних органа који спроводе одређене мере, или оних лица која имају радну обавезу у трећој смени.
Обуставља се целокупан изборни процес за парламентарне и локалне изборе заказане за 26.04.2020. године.
Обавезују се сва јавна предузећа и установе чији је оснивач Република или јединица локалне самоуправе да хитно доставе бројеве телефона и мејлове путем којих грађани могу добити информације из њиховог делокруга рада. Исте бројеве телефона и мејл адресе јасно и видљиво истакнути на улазима, и објавити на својим интернет презентацијама (сајтовима).
Обавезује се Општинска управа општине Варварин, као и сва предузећа и установе чији је оснивач општина да одмах обуставе рад са странкама и да грађане упуте да своје захтеве подносе путем е-управе, препорученом поштом, путем мејл адресе општине Варварин opstina@varvarin.org.rs, или телефона 037/787171. Службеник надлежан за решавање по захтеву дужан је да подносиоца контактира, упути га на који начин може да оствари своје право, и само у случају да је неопходно закаже долазак на одређено место и у одређено време у просторије органа.
Препоручује се руководиоцу Општинске управе општине Варварин, да у складу са могућностима, а да то не угрози извршавање обавеза јединице локалне самоуправе у ванредном стању омогући рад од куће лицима старијим од 60 година, као и мајкама које имају децу млађу од 12 година старости уколико им је супружник у радном односу и његов изостанак са посла није могућ у радно време Општинске управе. Лица којима буде омогућен рад од куће дужна су да буду доступна и да се јављају на телефоне које ће оставити начелнику Општинске управе, односно свом непосредном руководиоцу, и да поступају по налогу који добију телефонским путем.
Обавезује се Центар за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац, и ОО Црвеног крста Варварин да доставе податке о угроженим категоријама домаћинства, са њиховим адресама, бројевима телефона.
Обавезују се сва јавна предузећима и установе чији је оснивач Република или јединица локалне самоуправе да свакодневно до 12:00 часова достављају информацију о залихама и потребама за заштитним средствима (маске, рукавице, дезинфекциона средства).
Обавезује се ЈКП „Варварин“ да организује и спроводи континуирану планску дезинфекцију улица у седишту општине, а по потреби и улица у сеоским подручјима. План активности на спровођењу ове мере, као и извештај о предузетим радњама ЈКП „Варварин“, дужно је да свакодневно доставља Општинском штабу за ванредне ситуације.
Налаже се ангажовање повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима, и Управника стамбених зграда у циљу добијања података о лицима којима је потребна помоћ, података о лицима који су допутовали из иностранства, као и координација и комуникација са грађанима и лицима ради пружања потребне помоћи. Са овим лицима одржати посебан састанак.
Обавезује се руководилац инспекције да организује и спроведе активности појачаног назора над спровођењем свих мера донетих у вези проглашеног ванредног стања, а посебно наредбе којом је ограничено радно време пословим објектима у области трговине, угоститељства и занатства који  пружају непосредне услуге грађанима, и да о томе обавештавају Општински штаб за ванредне  ситуације.
Обавезју се сва јавним предузећима и установе чији је оснивач република или јединица локалне самоуправе да се придржавају строгих мера санитарне заштите (употреба рукавица, заштитних маске дезинфекционих средстава и баријера).
Налаже се активирање општинске управе и свих субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање да својим капацитетима учествују у задацима које ће утврђивати Општински штаб за ванредне ситауције (додатно чишћење и дезинфекција јавних површина, дезинфекција јавних простора, транспорт хране, лекова, дезинфекционих и заштитних средстава, истовар и дистрибуција и достава потребних средстава до корисника).
Забрањује се рад клуба пензионера.
Обавезује се ОО Црвеног крста да настави са организацијом и дистрибуцијом топлих оброка из народне кухиње у складу са планом својих активности и обезбеди волонтере за пружање помоћи у куповини и дистрибуцији намирница и лекова.
Дом здравља „Др. Властимир Годић“ дужан је да спроводи најстрожу контролу улаза и излаза, устроји јасну процедура кретања у кругу дома здравља, као и појачано обезбеђење круга уз ригорозне мере санитарне заштите и достављање података из свог делокруга рада Општинском штабу за ванредне ситуације сваког дана до 12:00 часова.
Контакт центар преко којег се грађани којима је ограничена слобода кретања могу информисати о задовољењу својих потреба организоваће се у просторијама општине Варварин путем контакт телефона 037/787171, 037/787173, 037/787260, 037/788782 и 037/788848 у времену од 07:00 до 15:00 часова, а путем мобилног телефона 064/5750030, као и птуем мејл адресе општине opstina@varvarin.org.rs, непрекидно 24 часа.
Обавезују се сва предузећа и установе чији је оснивач општина да своје запослене који немају обавезе у оквиру обављања активности из делокруга рада субјекта ставе на располагање Општинском штабу за ванредне ситуације ради спровођења планираних активности. Такође су дужни да на располагање ставе и сва материјална средства (возила, опрему, и сл.).
Општински штаб за ванредне ситуације позива грађане млађе старосне доби који су доброг здравственог стања да се пријаве Црвеном крсту Варварин да у својству волонтера пруже помоћ својим најстаријим суграђанима у достави лекова и основних животних намирница. Такође позивамо и сва друга правна и физичка лица која желе да учествују у пружању помоћи и своје капацитете ставе на располагање Општинском штабу за ванредне ситуације обавештење о својој намери пошаљу у писаном облику на мејл општине Варварин opstina@varvarin.org.rs […]

Општинска изборна комисија прекинула све изборне радње

На седници Општинске изборне комисије (ОИК) одржане 16. марта 2020. године донето је Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике у Скупштини општине Варварин, расписаних за 26. април ове године, све док траје ванредно стање проглашено због ситуације са корона вирусом COVID-19 […]

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 Next page ›