online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Вести

Обреж добија летњу позорницу и нови простор на отвореном за најмлађе

[…]

Захтев за давање сагласности на Одлуку о измени и допуни ценовника ЈКП „Варварин“

                         На основу Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), Оснивачког акта ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН број: 023-64/2016-I од 06.09.2016. године и Статута ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН број 2098/ГД од 14.12.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН на телефонској седници одржаној дана 20.08.2019. године, разматрајући по питањима из тачке 1. дневног реда донео је следећу
О Д Л У К У
               I У ценовнику ЈКП „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН број: 2098/ГД-3/3 од 14.12.206. године (у даљем тексту: Ценовник), врше се следеће измене и допуне:

Накнада за пружене услуге из Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општине Варварин утврђује се месечно на следећи начин:

За физичка лица са територије насељеног места Варварин – по метру квадратном стамбеног простора; 5,66 динара/м²;
За физичка лица са територије осталих насељених места општине Варварин – у фиксном износу по домаћинству 250,00 динара без ПДВ-а;
За правна лица, предузетнике и друге привредне субјекте – према бруто површини пословних објеката као и простора који се користи за обављање делатности (осим зелених површина); 15,99 динара/м²;
За школе, установе, и јавне службе – према бруто површини објеката; 5,66 динара/м²;
Власници стамбених објеката на територији општине Варварин који немају пребивалиште на територији општине Варварин плаћају 50% од износа накнаде утврђене у члану 1. став 2. тачки 1. и 2. ове одлуке.

               II Ову одлуку доставити Општинском већу општине Варварин и Скупштини општине Варварин, ради разматрања и давања сагласности.
О б р а з л о ж е њ е
               Имајући у виду да је ступила на снагу нова Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Варварин број: 325-18/2019-I, којом су прописане нове накнаде за пружање услуга од стране ЈКП-а „Варварин“ Варварин, с тим у вези се јавила потреба да се постојећи ценовник предузећа усклади са одредбама поменуте одлуке, па је донета одлука од стране Надзорног органа као у изреци.

Одлука о измени и допуни ценовника ЈКП „Варварин“

“Моравске вечери” и “Први глас Поморавља”

Месна заједница Село Варварин и Културно – уметничко друштво “Јован Курсула” организују јубиларну, десету по реду манифестацију “Моравске вечери”.

У оквиру овогодишњих “Моравских вечери” у среду 28. августа, на велики православни празник Велику Госпојину, када је и вашар у Варварину, на школском полигону са почетком од 20:00 часова, биће одржано такмичење певача аматера “Први глас Поморавља”.

Организатори најављују и наступе Културно – уметничких друштава “Јован Курсула” из Села Варварин и “Коло” из Обрежа, у програму ће учествовати Оркестар Ненада Симића, а специјални гост биће познати естрадни уметник, солиста народне музике Раде Јоровић чију песму “Село моје лепше од Париза” је Српска академија наука и уметности (САНУ) уврстила у 10 најлепших у историји српске музике.

Такође, у оквиру ове манифестације биће одржано и такмичење риболоваца 31. августа са почетком од 10:00 […]

Обавештење о сузбијању одраслих форми комараца

Обавештавају се грађани општине Варварин да ће се вршити сузбијање одраслих форми комараца са земље и то:

У уторак 20. августа  у периоду од 18 до 22 часа у насељеним местима:

ОБРЕЖ, ГОРЊИ КАТУН, ДОЊИ КАТУН, ВАРВАРИН, СЕЛО ВАРВАРИН, МАСКАРЕ, БАЧИНА И БОШЊАНЕ.

У среду 21. августа у периоду од 18 до 22 часа у осталим насељима општине.

Третирање комараца ће се вршити савременим хемијским средствима која нису штетна за људе, али су штетна за остале инсекте. Из тог разлога се апелује на пчеларе да заштите своје пчеле и кошнице.

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Next page ›

© 2021 Варварин. All Rights Reserved. Powered by wordpress. Created by Muffin group.