Буџет

Одлука о првом ребалансу Буџета општине Варварин за 2021.годину

Одлука о завршном рачуну Буџета општине Варварин за 2020.годину

Извршење Буџета за период од 1. 1. 2021. – 30. 4. 2021. годину

Предлог Одлуке о првом ребалансу Буџета општине Варварин за 2021.годину

Предлог Одлуке о завршном рачуну Буџета општине Варварин за 2020.годину

Прилог Одлуке о завршном рачуну

Извештај независног ревизора о завршном рачуну за 2019.годину

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Буџета општине Варварин за 2022.годину

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2021. годину

Одлука о Буџету општине Варварин за 2021.годину

Извештај о спроведеној Јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету за 2021.годину

Консолидовани извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за период јануар-јун 2020. године

Одлука о завршном рачуну Буџета општине Варварин за 2019.годину

Упутство за припрему предлога финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Варварин

Упутство за припрему Буџета општине Варварин за 2021.годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину

Табела 1.- Образац за програмски буџет

Табела-2 Захтев за додатна средства-програмска активност-пројекат

Табела 3.-Плате и број запослених

Табела-4-Преглед капиталних пројеката за период од 2021-2023. године

Табела 5.-Извештај о учинку програма


Трећи ребаланс Буџета за 2019. годину

Одлука о Буџету општине Варварин за 2020.година

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2020. годину

Обједињени извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету за 2020.годину

____________________________________________________________________________

Извештај о учинку унапређења родне равноправности за период јануар – јун 2019. године

Шестомесечни извештај

Консолидовани извештај о извршењу одлуке о буџету за период јануар – јун 2019. године

____________________________________________________________________________

Циљеви програма и програмске активности и листа индикатора

Упуство Обрасци за програмско буџетирање – предефинисани

Табела 4 – Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката

Табела 3 – Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020. годину

Табела 2

Табела 1-Образац за програмски буџет 2020

Образци за извештај о учинку програма, програмске aктивноси и пројекaта

Образац број 3

Образац број 2

Образац број 1

Упуtство за припрему буџета Општине Варварин за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

Одлука о завршном рачуну за 2018. годину

____________________________________________________________________________

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Варварин за 2020. годину

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2019. годину

Одлука о буџету за 2019.годину

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету општине Варварин за 2019. годину

Нацрт Одлуке о буџету за 2019.годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за период јануар-септембар 2018. године

Упутство за израду буџета за 2019.годину 

Одлука о другом  ребалансу буџета општине Варварин за 2018.годину

Одлука о првом  ребалансу буџета општине Варварин за 2018.годину

Одлука о Буџету за 2018.годину

Нацрт Одлуке о буџету за 2018.годину

Упутство за израду буџета за 2018.годину

Одлука о другом  ребалансу буџета општине Варварин за 2017.годину

Одлука о првом  ребалансу буџета општине Варварин за 2017.годину

Одлука о Буџету за 2017. годину

Одлука о Буџету за 2016. годину

Одлука о Буџету за 2015. годину

Одлука о Буџету за 2014. годину