online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Буџет

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Варварин за 2020. годину

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2019. годину

Одлука о буџету за 2019.годину

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету општине Варварин за 2019. годину

Нацрт Одлуке о буџету за 2019.годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за период јануар-септембар 2018. године

Упутство за израду буџета за 2019.годину 

Одлука о другом  ребалансу буџета општине Варварин за 2018.годину

Одлука о првом  ребалансу буџета општине Варварин за 2018.годину

Одлука о Буџету за 2018.годину

Нацрт Одлуке о буџету за 2018.годину

Упутство за израду буџета за 2018.годину

Одлука о другом  ребалансу буџета општине Варварин за 2017.годину

Одлука о првом  ребалансу буџета општине Варварин за 2017.годину

Одлука о Буџету за 2017. годину

Одлука о Буџету за 2016. годину

Одлука о Буџету за 2015. годину

Одлука о Буџету за 2014. годину