online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Листа овлашћених службених лица

ЛИСТА ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ЗА РЕШАВАЊЕ УПРАВНИХ СТВАРИ ПО ОДРЕЂЕНИМ УПРАВНИМ ОБЛАСТИМА

(Члан 9. и 103. Закона о општем управном поступку)

Редни

број

УПРАВНА

ОБЛАСТ

ОВЛАШЋЕНО

ЛИЦЕ

1. Друштвена брига о деци:

 • Дечији додатак
 • Родитељски додатак
 • Посебна нега детета

Биљана Вељковић

Предраг Соколовић

2. Инвалидско борачка заштита

Биљана Вељковић

Предраг Соколовић

3. Бирачки списак Сузана Петковић
4. Слободан приступ информацијама од јавног

значаја

Сузана Петковић
5. Порез на имовину Александар Радосављевић
6. Матична служба:

 • Варварин
 • Обреж
 • Доњи Крчин
 • Бачина

Анђелка Јовичић

Благоје Блажић

Светлана Петровић

Душица Павловић

Викторија Радојковић

Драган Симић

7. Грађанска стања:

 • Накнадни упис смрти
 • Промена имена и презимена
 • Поништај уписа
Славица Поповић
8. Послови предузетништва, рада и 

образовања:

 • Уверење за домове ученика
 • Уверење за ученичке стипендије и кредите
 • Уверење за регулисање школарине
Верица Ћирић
9. Имовинско-правни послови Предраг Соколовић
10. Пољопривреда и водопривреда Зоран Бранковић
11. Енергетски повлашћени купци Весна Марковић