online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Заштита животне средине

Решење, FRU COM PLUS d.o.o. Варварин

 

 Обавештење, FRU COM PLUS d.o.o. Варварин

 

Решење, Саша Миљковић Горњи Катун

 

 Обавештење, Саша Миљковић Горњи Катун

 

Решење, Тотић Живота из Бачине 

 

Обавештење о поднетом захтеву Месне заједнице Бачина

 

Решење, канализација Село Варварин

 

Решење, водовод Село Варварин

 

Решење, водовод Горњи Катун

 

Решење, водовод Обреж

 

Сагласаност на Извештај о сратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Варварин на животну средину

 

 Обавештење МЗ Село Варварин, канализација

 

 Обавештење МЗ Село Варварин, водовод

 

 Обавештење МЗ Обреж

 

 Обавештење  МЗ Горњи Катун

 

Решење за Телеком, базна станица Залоговац

 

Решење За пројекат – Изградња шаранског рибњака

 

Обавештење „Телеком Србија“ а.д Београд – Пројекта – базне станице KS20/KSU20

 

 Обавештење о поднетом захтеву ЗЗ Обрежанка за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

 

 Решење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Бензинска пумпа, СТР Вукашиновић у Бачини

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ  Број:501-85/2013-IV од 09.01.2014.године