online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Извода из матичне књиге умрлих

Поштовани посетиоче путем формулара испод можеш наручити Извод из матичне књиге умрлих:

Име и презиме

Датум наступања смрти

Адреса наступања смрти

Место наступања смрти

ЈМБГ умрлог

Датум рођења умрлог

Место рођења умрлог

Име и презиме оца умрлог

Име и презиме мајке умрлог

Назив цркве (за умрле пре 09.05.1946.године)

Сврха издавања извода

Подаци наручиоца

Облик извода

Израчунај