online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Извод из матичне књиге венчаних

Поштовани посетиоче путем формулара испод можеш наручити Извод из матичне књиге венчаних:

Име и презиме женика

ЈМБГ женика

Датум рођења женика

Име и презиме невесте

Девојачко презиме

ЈМБГ невесте

Датум рођења невесте

Датум склапања брака

Општина склапања брака

Место склапања брака

Сврха издавања извода

Подаци наручиоца

Облик извода

Израчунај