Инспекцијски надзор

Према одредбама из Закона о инспекцијском надзору на овој страници се налазе све контролне листе за инспекцијски надзор подељене по категоријама.

 

Кодекс понашања и етике инспектора

Закључак о усвајању Плана рада инспектора за 2021. годину

План рада комуналног инспектора за 2021.годину

План рада инспектора за заштиту животне средине за 2021. годину

План рада саобраћајног инспектора за 2021.годину

План рада грађевинског инспектора за 2021.годину

Извештај о раду одсека за инспекцијски надзор за 2020.годину

Извештај о раду одсека за инспекцијски надзор за 2019.годину

Извештај о раду одсека за инспекцијски надзор за 2018.годину

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ