online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Инспекцијски надзор

Према одредбама из Закона о инспекцијском надзору на овој страници се налазе све контролне листе за инспекцијски надзор подељене по категоријама.

Извештај о раду одсека за инспекцијски надзор за 2019.годину

Кодекс понашања и етике инспектора

Закључак о усвајању Плана рада инспектора за 2021. годину

План рада комуналног инспектора за 2021.годину

План рада инспектора за заштиту животне средине за 2021. годину

План рада саобраћајног инспектора за 2021.годину

План рада грађевинског инспектора за 2021.годину

Извештај о раду одсека за инспекцијски надзор за 2018.годину

Извештај о раду одсека за инспекцијски надзор за 2017.годину

Извештај о раду одсека за инспекцијски надзор за 2016.годину

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ