Избори за Савете МЗ 2017

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗАКАЗАНИМ ЗА 05.02.2017.ГОДИНЕ

Образац 1, Предлог кандидата

Образац 2, Списак бирача

Образац 3, Изјава

Образац 4, Збирна листа

Образац 5, Контролни листић

Образац 6, Записник о предаји изборног материјала бирачком одбору

Образац 7, Записник о пријему изборног материјала од бирачког одбора

Образац 8, Потврда о гласању ван бирачког места

Образац 9, Записник о раду бирачког одбора

Образац 10, Записник о раду изборне комисије

Образац 11, Решење о избору кандидата

 

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице БАЧИНА

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице БОШЊАНЕ

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице ВАРВАРИН

Збирна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице СЕЛО ВАРВАРИН

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице ГОРЊИ КАТУН

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице ГОРЊИ КРЧИН

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице ДОЊИ КАТУН

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице ДОЊИ КРЧИН

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице ЗАЛОГОВАЦ

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице ИЗБЕНИЦА

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице КАРАНОВАЦ

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице МАЛA КРУШЕВИЦА

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице МАРЕНОВО

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице МАСКАРЕ

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице ОБРЕЖ

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице ОРАШЈЕ

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице ПАЈКОВАЦ

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице ПАРЦАНЕ

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице СУВАЈА

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице ТОЉЕВАЦ

Збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице ЦЕРНИЦА

 

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице БАЧИНА

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице БОШЊАНЕ

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице ВАРВАРИН

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице СЕЛО ВАРВАРИН

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице ГОРЊИ КАТУН

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице ГОРЊИ КРЧИН

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице ДОЊИ КАТУН

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице ДОЊИ КРЧИН

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице ЗАЛОГОВАЦ

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице ИЗБЕНИЦА

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице КАРАНОВАЦ

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице МАЛA КРУШЕВИЦА

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице МАРЕНОВО

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице МАСКАРЕ

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице ОБРЕЖ

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице ОРАШЈЕ

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице ПАЈКОВАЦ

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице ПАРЦАНЕ

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице СУВАЈА

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице ТОЉЕВАЦ

Решење о утврђивању изабраних чланова Савета месне заједнице ЦЕРНИЦА