Месне заједнице

 

РБ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ТЕЛЕФОН
1. БАЧИНА Владица Филиповић 064/87 20 678
2. БОШЊАНЕ Марко Живановић 064 30 37 114
3. ВАРВАРИН Александар Павић 063/692 120
4. ВАРВАРИН СЕЛО Братислав Петровић 064/87 20 770
5. ГОРЊИ КАТУН Биљана Богдановић 062/822 5402
6. ГОРЊИ КРЧИН Саша Јовановић 060/0795 667
7. ДОЊИ КАТУН Жељко Лутовац 064/0493 823
8. ДОЊИ КРЧИН Ненад Мијајловић 062/786 620
9.  ЗАЛОГОВАЦ Драган Томић 064/400 22 92
10.  ИЗБЕНИЦА Александар Марковић 069/1 777 222
11.  КАРАНОВАЦ Драган Матић 063/188 25 97
12.  МАЛА КРУШЕВИЦА Бане Минић 063/757 6375
13.  МАРЕНОВО Марко Јевтић 064/314 3120
14.  МАСКАРЕ Марко Николић 065/97 98 303
15.  ОБРЕЖ Ивица Антонијевић
16.  ОРАШЈЕ Горан Николић 063/891 8901
17.  ПАЈКОВАЦ Небојша Тасић
18.  ПАРЦАНЕ Милош Антић 062/84 77 408
19.  СУВАЈА Драгољуб Костић 066/484 532
20.  ТОЉЕВАЦ Владан Лазаревић 061/11 53 200
21.  ЦЕРНИЦА Иван Милошевић 064/87 20 630