online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта

Опис:

Категорија:
Огласи

ОДЛУКA

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ВАРВАРИН

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВАРВАРИН

 

I

– Предмет јавног надметања –

 

 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин  у следећим катастарским општинама:

 

КО број јавног надме-тања површина (ха,ари,м2)  

Почетна цена

(дин/ха)

 

Депозит

(дин)

20%

 

Период закупа

(год)

 

Степен заштите

БАЧИНА 1 0,7419 10.243 1.519  

10

БАЧИНА 2 1,5923 12.045 3.835 10
БАЧИНА 3 0,4483 8.157 731 1
БАЧИНА 5 4,5486 11.571 10.526 10
БАЧИНА 6 1,2254 10.291 2.522 10
БАЧИНА 7 2,6117 14.226 7.431 10
БАЧИНА 8 0,0459 11.571 106 1
БАЧИНА 9 0,2106 11.571 487 1
БАЧИНА 10 0,9333 12.994 2.425 1
БАЧИНА 11 0,4548 9.010 819 10
БАЧИНА 12 0,4026 14.226 1.145 1
БАЧИНА 13 0,5571 11.571 1.289 10
БАЧИНА 14 0,1774 10.243 363 1
БАЧИНА 15 0,0506 12.994 131 1
БАЧИНА 16 0,5839 11.571 1.351 10
БАЧИНА 17 0,2194 12.994 570 1
БАЧИНА 18 0,0438 11.571 101 1
БАЧИНА 19 0,2259 10.243 462 1
БАЧИНА 20 0,2574 12.994 668 1
БАЧИНА 21 1,3742 12.994 3.571 1
БАЧИНА 22 0,4027 12.994 1.046 1
БАЧИНА 23 0,0147 11.571 34 1
БАЧИНА 24 0,0952 12.994 247 1
БОШЊАНЕ 25 0,3659 14.226 1.041 1
БОШЊАНЕ 26 0,3666 14.226 1.043 1
БОШЊАНЕ 27 0,1297 12.994 337 1
БОШЊАНЕ 28 0,1817 12.994 472 1
БОШЊАНЕ 29 0,3392 12.994 881 1
БОШЊАНЕ 30 0,2384 14.226 678 1
БОШЊАНЕ 31 0,0419 11.571 100 1
БОШЊАНЕ 32 0,0777 11.571 179 1
БОШЊАНЕ 33 0,7833 11.571 1.812 10
БОШЊАНЕ 34 0,3324 12.994 863 1
БОШЊАНЕ 35 0,3547 9.010 639 1
БОШЊАНЕ 36 0,0689 12.994 179 1
БОШЊАНЕ 37 0,2248 11.571 520 1
ВАРВАРИН варош 38 0,6461 10.765 1.391 10
ВАРВАРИН варош 39 0,5044 14.226 1.435 10
ВАРВАРИН варош 40 0,5195 12.899 1.340 10
ВАРВАРИН варош 41 0,0471 14.226 134 1
ВАРВАРИН варош 42 0,0558 14.226 158 1
ВАРВАРИН варош 43 0,0379 11.571 87 1
ВАРВАРИН СЕЛО 44 1,8505 14.226 5.265 10
ВАРВАРИН СЕЛО 45 1,0115 11.571 2.340 10
ВАРВАРИН СЕЛО 46 1,4980 12.994 3.892 10
ВАРВАРИН СЕЛО 47 0,0169 2.276 10 1
ВАРВАРИН СЕЛО 48 0,0244 11.571 56 1
ВАРВАРИН СЕЛО 49 0,1562 12.994 405 1
ВАРВАРИН СЕЛО 50 0,3426 14.226 974 1
ВАРВАРИН СЕЛО 51 0,0195 10.243 39 1
ВАРВАРИН СЕЛО 52 0,5008 11.571 1158 10
ВАРВАРИН СЕЛО 53 0,0887 14.226 252 1
ВАРВАРИН СЕЛО 54 0,1083 6.260 135 1
ВАРВАРИН СЕЛО 55 0,1113 10.243 228 1
ВАРВАРИН СЕЛО 56 5,0000 7.303 7.303 10
ВАРВАРИН СЕЛО 57 1,0743 14.226 3.056 10
ВАРВАРИН СЕЛО 58 0,8634 12.994 2.243 10
ВАРВАРИН СЕЛО 59 0,0538 14.226 153 1
ВАРВАРИН СЕЛО 60 0,1658 12.994 430 1
ВАРВАРИН СЕЛО 61 0,0302 14.226 85 1
ВАРВАРИН СЕЛО 62 0,1915 14.226 544 1
ВАРВАРИН СЕЛО 63 0,3669 14.226 1.043 1
ГОРЊИ КАТУН 64 0,8104 12.994 2.106 1
ГОРЊИ КАТУН 66 2,0695 12.994 5.378 10
ГОРЊИ КАТУН 67 0,2637 12.994 685 1
ГОРЊИ КАТУН 68 0,5011 5.754 576 10
ГОРЊИ КАТУН 69 0,1691 11.571 391 1
ГОРЊИ КАТУН 70 1,0000 2.846 569 1
ГОРЊИ КРЧИН 71 1,7009 7.303 2.484 10
ГОРЊИ КРЧИН 72 0,0306 9.010 55 1
ГОРЊИ КРЧИН 73 0,0038 9.010 10 1
ГОРЊИ КРЧИН 74 0,3029 7.303 442 1
ГОРЊИ КРЧИН 75 0,3208 10.243 657 1
ДОЊИ КАТУН 76 0,2801 12.282 688 1
ДОЊИ КАТУН 77 0,3332 12.282 818 1
ДОЊИ КАТУН 78 2,3692 11.603 5.497 10
ДОЊИ КАТУН 79 1,4613 12.994 3.797 10
ДОЊИ КАТУН 80 0,4682 12.994 1.216 10
ДОЊИ КАТУН 81 0,8435 12.994 2.192 1
ДОЊИ КАТУН 82 0,9257 12.994 2.405 1
ДОЊИ КАТУН 83 0,2700 12.994 701 1
ДОЊИ КАТУН 84 1,0945 11.571 2.532 1
ДОЊИ КАТУН 85 1,2037 12.994 3.128 1
ДОЊИ КАТУН 86 0,7374 12.994 1.916 10
ДОЊИ КАТУН 87 0,3887 12.994 1.010 1
ДОЊИ КРЧИН 88 1,0095 9.010 1.819 10
ДОЊИ КРЧИН 89 1,0378 7.303 1.515 1
ЗАЛОГОВАЦ 90 0,8480 11.571 1.962 1
ЗАЛОГОВАЦ 91 0,0244 2.086 10 1
ЗАЛОГОВАЦ 92 0,0827 1.802 30 1
ИЗБЕНИЦА 93 0,0248 12.994 64 1
КАРАНОВАЦ 94 5,4458 5.583 6.080 10
МАЛА КРУШЕВИЦА 95 0,0173 2.561 10 1
МАЛА КРУШЕВИЦА 96 0,6886 9.010 1.240 10
МАЛА КРУШЕВИЦА 97 0,6328 9.010 1.140 10
МАРЕНОВО 98 0,4393 9.010 791 10
МАРЕНОВО 99 0,0241 1.802 10 1
МАРЕНОВО 100 2,8536 11.571 6.603 10
МАРЕНОВО 101 0,0150 2.276 10 1
МАСКАРЕ 102 9,4528 11.571 2.1876 10
МАСКАРЕ 103 0,1548 14.226 440 1
МАСКАРЕ 104 0,0171 14.226 48 1
МАСКАРЕ 105 0,3955 14.226 1.125 1
ОБРЕЖ 106 7,0905 11.571 16.409 10
ОБРЕЖ 107 7,2955 8.987 13.112 10
ОБРЕЖ 108 10,0000 9.010 18.020 10
ОБРЕЖ 110 5,3301 9.010 9.605 10
ОБРЕЖ 112 2,0080 10.243 4.113 10
ОБРЕЖ 113 0,8356 10.026 1.675 10
ОБРЕЖ 114 1,7524 12.899 4.520 1
ОБРЕЖ 116 1,1398 14.226 3.243 10
ОБРЕЖ 117 0,0569 12.994 147 1
ОБРЕЖ 118 0,0553 14.226 157 1
ОБРЕЖ 119 1,8921 14.226 5.383 10
ОБРЕЖ 120 0,3960 10.243 811 1
ОБРЕЖ 121 0,1500 14.226 426 1
ОБРЕЖ 122 0,4523 7.066 639 10
ОБРЕЖ 123 0,8240 10.243 1.688 10
ОБРЕЖ 124 0,2514 10.243 515 1
ОБРЕЖ 125 0,1020 10.243 208 1
ОБРЕЖ 126 0,6780 11.571 1.569 10
ОБРЕЖ 127 0,1657 11.571 383 1
ОБРЕЖ 128 0,6075 10.718 1.302 10
ОБРЕЖ 129 0,4000 14.226 1.138 1
ОРАШЈЕ 130 0,0889 9.010 160 10
ОРАШЈЕ 131 0,8847 9.010 1.594 10
ОРАШЈЕ 132 0,5659 7.303 826 10
ОРАШЈЕ 133 0,5319 7.303 776 10
ОРАШЈЕ 134 0,6376 9.010 1.149 10
ОРАШЈЕ 135 0,1009 5.975 120 1
ОРАШЈЕ 136 0,2861 5.975 341 1
ОРАШЈЕ 137 0,1314 9.010 236 1
ОРАШЈЕ 138 0,1085 11.571 251 1
ОРАШЈЕ 139 0,0556 12.994 144 1
ПАЈКОВАЦ 140 1,9394 8.109 3.145 10
ПАЈКОВАЦ 141 0,8854 6.987 1.237 10
ПАЈКОВАЦ 142 1,2459 5.975 1.488 10
ПАЈКОВАЦ 143 0,2389 5.975 285 1
ПАЈКОВАЦ 144 0,0387 10.243 79 1
ПАЈКОВАЦ 145 0,3584 8.157 584 1
ПАЈКОВАЦ 146 0,0932 7.303 136 1
ПАРЦАНЕ 147 2,4282 9.010 4.375 10
ПАРЦАНЕ 148 0,0585 11.571 135 1
ТОЉЕВАЦ 149 1,0118 9.010 1.823 10
ТОЉЕВАЦ 150 1,9585 9.010 3.529 10
ТОЉЕВАЦ 151 0,1601 10.243 327 1
ТОЉЕВАЦ 152 0,2429 7.303 354 1
ТОЉЕВАЦ 153 0,1213 10.243 248 1
ЦЕРНИЦА 154 0,6446 14.226 1.834 10
ЦЕРНИЦА 155 0,7994 9.010 1.794 1

Укупно:                                            133,8203

 

Лицитациони корак износи 1.000 динара.

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у Општинском услужном сваког радног дана од 10 до15 часова.

Контакт особа Зоран Бранковић, тел. 037-787-171.

 

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

за КО Бачина дана    13.02.2019. године од 14 часова

за КО Бошњане дана  13.02.2019.године од 10 часова

за КО Варварин дана     13.02.2019.године од 7 часова

за КО Варварин Село  13.02.2019.године  од 8 часова

за КО Горњи Катун     13.02.2019.године од 12 часова

за КО Горњи Крчин   13.02.2019.године од 11 часова

за КО Доњи Катун дана   13.02.2019.године од 11 часова

за КО Доњи Крчин дана  13.02.2019.године од 10 часова

за КО Залоговац дана   13.02.2019.године од 16 часова

за КО Избеница дана     13.02.2019.године од 15 часова

за КО Карановац дана   13.02.2019. године од 13 часова

за КО Мала Крушевица    13.02.2019. године од 12 часова

за КО Мареново дана  13.02.2019.године од 14 часова

за КО Маскаре      13.02.2019.године од 9 часова

за КО Обреж дана     13.02.2019.године од 13 часова

за КО Орашје дана   13.02.2019. године од 7 часова

за КО Пајковац дана   13.02.2019. године од 8 часова

за КО Парцане дана    13.02.2019.године од 15 часова

за КО Тољевац дана      13.02.2019.године од 9 часова

за КО Церница дана    13.02.2019.године од 16 часова

 

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. 8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 5. 9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
 • Правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.
 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–  лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физича лица ;

– извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

–  потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 

 1. 6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5 . овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

 

 1. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

 

 1. 8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

 

 1. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Варварин број: 840 – 2060740-09

 1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 2. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
 3. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 4. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана у општинском услужном центру општине Варварин. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 

 • Адреса: Општина Варварин, улица и број: Марина Мариновића бр 34., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

 – Рок за подношење пријаве –

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана  18.02.2019.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу Oпштинске  управе општине  Варварин као и пријаве предате препорученом поштом  до наведеног рока.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

V

– Јавно надметање –

 

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у скупштинској згради Општине Варварин, улица и број: Марина Мариновића бр 34., и то:

 1. К.О. Обреж  дана 22 .02.2019. године са почетком у 9 часова
 2. К.О. Бачина дана 22 .02.2019.  године са почетком у 16 часова
 3. К.О. Доњи Катун дана 22 .02.2019. године са почетком у 1530 часова
 4. К.О. Варварин село дана 22 .02.2019. године са почетком у 7 часова
 5. К.О. Горњи Катун дана 22 .02.2019. године са почетком у 730 часова
 6. К.О. Бошњане дана 22 .02.2019. године са почетком у 8 часова
 7. К.О. Карановац дана 26 .12.2018. године са почетком у 830 часова
 8. К.О. Орашје дана 22 .02.2019. године са почетком у 16.30 часова
 9. К.О. Пајковац дана 22 .02.2019. године са почетком у 930 часова
 10. К.О. Доњи Крчин дана 22 .02.2019. године са почетком у 10 часова
 11. К.О. Горњи Крчин дана 22 .02.2019. године са почетком у 1030 часова
 12. К.О. Церница дана 22 .02.2019. године са почетком у 11 часова
 13. К.О. Маскаре дана 22 .02.2019. године са почетком у 1130 часова
 14. К.О. Избеница дана 22 .02.2019. године са почетком у 12 часова
 15. К.О. Парцане дана 22 .02.2019. године са почетком у 1230 часова
 16. К.О. Мареново дана 22 .02.2019. године са почетком у 13 часова
 17. К.О. Залоговац дана 22 .02.2019. године са почетком у 1330 часова
 18. К.О. Варварин дана 22 .02.2019. године са почетком у 14 часова
 19. К.О. Тољевац дана 22 .02.2019. године са почетком у 1430 часова
 20. К.О. Мала Крушевица дана 22 .02.2019. године са почетком у 15 часова

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде   преко Oпштинске  управе општине  Варварин.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

 

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли Општинске управе Варварин и месним канцеларијама, и на веб презентацији општине Варварин , с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од првог наредног радног дана од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 

Одлука о расписивању