Извођење радова на реконструкцији улице у Село Варварину и ојачању коловозне конструкције локалног пута кроз Доњи Катун

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

Извођење радова на реконструкцији улице у Село Варварину и ојачању коловозне конструкције локалног пута кроз Доњи Катун

Линк: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/1841