online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

ЈАВНИ ПОЗИВ за 4 сарадника (пописивача) на терену у пројекту „ Реформа пореза на имовину“

Опис:

Категорија:
Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ

за 4 сарадника (пописивача) на терену у пројекту „ Реформа пореза на имовину“

 

Позивају се сва лица са подручја општине Варварин која су пријављена као незапослена у евиденцији Националне службе за запошљавање да се у периоду од 27.03.2018. до 04.04.2018. године пријаве са документацијом у времену од  07 до 15 часова у Писарници Општинске управе општине Варварин, Трг Мирка Томића 5.

 

Пописивачи биће ангажовани у попису имовине пореских обвезника на територији општине Варварин у вези спровођења Пројекта „ Општински еконосмки развој у Источној Србији 2017-2021 (Фаза 2).

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

  • Да је држављанин Републике Србије (за изабрана лица прибавља Комисија по службеној дужности);
  • Да има најмање 18 година (пунолетно лице);
  • Да има најмање средњи (IV) степен стручности (оверна копија дипломе)
  • Да добро познаје терен (да станује на територији општине за коју се пријављује за пописивача),
  • Да има читак рукопис
  • Да против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница

(за изабрана лица прибавља Комисија по службеној дужности).

 

По избору кандидата, Уговор о обављању привремених и повремених послова биће потписан између Општине Варварин и сваког пописивача, у складу са важећим законима – најдуже на период од 120 радних дана.

Прилком одабира кандидата поштоваће се принцип родне равноправности.

Избор кандидата обавиће се по истеку позива на огласној табли Општинске управе општине Варварин и oгласној табли Националне службе за запошљавање.

Детаљне информације могу се добити у периоду од 27.03.2018 до 04.04.2018. године пријаве у времену од  07 до 15 часова у просторијама Локалне пореске администрације Општинске управе општине Варварин Трг Мирка Томића 5.

 

ОПШТИНСКА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР САРАДНИКА

 

ЈАВНИ ПОЗИВ