Јавни позив за доделу дечијих ауто седишта

Опис:

Категорија:
Јавни позив

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 

Позивају се родитељи са пребивалиштем  на територије општине Варварин, чија су деца рођена од 01.01.2017. – 01.03.2020. године, да поднесу захтев за доделу ауто седишта за децу за путничка возила а да нису своје право остварили  у предходним јавним позивима.

 

Седишта за децу за путничка возила су следећих техничких карактеристика:

 

– седишта су за децу од 9-36 кг;

–  поседују сертификат ЕЦЕ Р44 за седишта за децу;

–   поседују хомологацију за седишта за децу са бројем атеста у складу са стандардом ЕЦЕ    Р44 (на полеђини седишта);

– Седишта за децу из групе 1, 2 и 3;

 

Критеријуми за доделу ауто седишта су следећи:

 

         –   Пребивалиште најмање једног родитеља на територији општине Варварин; 

         –  Датум рођења детета  од 01.01.2017. – 01.03.2020 године а да  није остварено право  у претходним јавним позивима.

         –  Седишта ће се делити по редоследу пријава и биће подељена свим пријављеним на конкурс који испуњавају услове. 

 

Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:

  • Попуњен пријавни формулар,
  • Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији општине Варварин (очитана   лична карта или уверење о пребивалишту);
  • Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија).

 

Одлуку о додели ауто седишта доноси Комисија, коју формира Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине Варварин, на основу пристиглих пријава и сачињеног записника.  Кандидати који испуњавају услове Јавног позива биће обавештени о датуму и времену доделе ауто седишта .

 

Средства за реализацију Јавног позива опредељена су у буџету општине Варварин, дефинисана Програмом коришћења средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја на путевима општине Варварин у 2020. години , а обезбеђена средствима од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Варварин.

 

Рок за подношење пријава на конкурс је од 09.03.2020. године до 31.03.2020. године.

Неблаговремен пријаве се неће разматрати.

 

Образац пријаве се може преузети на писарници Општине Варварин сваког радног дана времену од 07:00 -15:00 часова, а биће објављен и на званичној интернет презентацији општине Варварин varvarin.org.rs

 

Пријаве се могу доставити лично на писарници општине Варварин или  поштом на адресу Општинска управа општине Варварина, ул. Марина Мариновића бр. 34, 37260 Варварин, са назнаком „ за доделу дечијих ауто – седишта“ .

 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Варварин www.varvarin.org.rs  и на огласној табли.

 

Ближе информације о јавном позиву можете добити у Одсеку за општу управу,заједничке послове и инспекцијски надзор Општинске управе општине Варварин, канцеларија бр.14. на адреси ул. Марина Мариновића бр. 34, 37260 Варварин или од Владице Филиповића на тел. 064 11 91 547.

 

Обавештење о продужењу рока пријаве на Јавни позив за доделу дечијих ауто седишта