online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Јавни позив за доделу дечијих ауто седишта

Опис:

Категорија:
Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 

Позивају се родитељи са пребивалиштем на територије општине Варварин, чија су деца рођена у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године, да поднесу захтев за доделу ауто седишта за децу за путничка возила и присуствују обуци за употребу истих.

 

Седишта за децу за путничка возила су следећих техничких карактеристика:

– седишта су за децу од 9-36 кг;

– поседују сертификат ЕЦЕ Р44 за седишта за децу;

– поседују хомологацију за седишта за децу са бројем атеста у складу са стандардом ЕЦЕ Р44 (на полеђини седишта);

– Седишта за децу из групе 1, 2 и 3;

 

Критеријуми за доделу ауто седишта су следећа:

–  Пребивалиште најмање једног родитеља на територији општине Варварин;

–  Датум рођења детета (од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године).

–  Присуство на обуци за правилну употребу ауто седишта која ће бити одржана на дан поделе истих 01.11.2018. године у великој сали Општинске библиотеке у Варварину са почетком у 14.25 часова.

 

Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:

  • Попуњен пријавни формулар,
  • Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији општине Варварин (очитана лична карта или уверење о пребивалишту);

 

  • Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија).

 

Средства за реализацију Јавног позива опредељена су у буџету општине Варварин, дефинисана Програмом коришћења средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја на путевима општине Варварин у 2018. години , а обезбеђена средствима од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Варварин.

 

Рок за подношење пријава на конкурс је од 19.10.2018. године до 30.10.2018. године. Неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

Образац пријаве се може преузети на писарници Општине Варварин сваког радног дана

 

  • времену од 07:00 -15:00 часова, а биће објављен и на званичној интернет презентацији општине Варварин varvarin.org.rs

 

Пријаве се могу доставити лично на писарници општине Варварин или  поштом на адресу Општинска управа општине Варварина, ул. Марина Мариновића бр. 34, 37260 Варварин, са назнаком „ за доделу дечијих ауто – седишта“ .

 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Варварин www.varvarin.org.rs  и на огласној табли.

 

Одлуку о додели ауто седишта доноси Комисија, коју формира Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине Варварин, на основу пристиглих пријава и сачињеног записника.  Ауто седишта ће бити подељена кандидатима који испуњавају услове Јавног позива у четвртак 01.11.2018. године у великој сали Општинске библиотеке са почетком у 14.25 часова.

Седишта ће се делити по редоследу пријава док трају залихе,укупан број седишта који ће бити подељен је 100 комада.

Ближе информације о јавном позиву можете добити у Одсеку за општу управу,заједничке послове и инспекцијски надзор Општинске управе општине Варварин на адреси ул. Марина Мариновића бр. 34, 37260 Варварин или од Владице Филиповића на тел. 064 11 91 547.

 

Јавни позив

Пријавни формулар