online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

Опис:

Категорија:
Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ

 ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

 

Позивају се грађани, организације, институције, установе, удружења грађана и сви остали правни субјекти са територије општине Варварин да поднесу предлоге за доделу јавних признања општине Варварин за 2018.годину и то:

 

  1. ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
  2. ПЛАКЕТЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
  3. ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

Звање почасног грађанина општине Варварин додељује се као највиша лична почаст и израз посебног поштовања грађанима који уживају велики углед у земљи и свету а који не живе на теротирији Општине Варварин или су страни држављани а њихов рад доприноси развоју и Општине Варварин или би додељивање ове почасти представљало интерес за Општину Варварин.

Плакета Општине Варварин додељује се као друштвено признање за изизетна достигнућа и резултате у раду остварене у области друштвеног живота, научно-истраживачког рада, привреде, пољопривреде, образовања, здравства, просвете, културе, уметности, спорта и другим областима друштвеног и јавног живота који су од изузетног значаја и представљају трајну вредност за општину Варварин.

Захвалнице Општине Варварин додељују се за постигнуте успехе у раду и значајан допринос напретку, развоју и афирмацији општине у области  привреде, пољопривреде, друштвених и других делатности у претходних годину дана.

Писани предлози са детаљним образложењем подносе се непосредно преко писарнице Општинске управе или поштом на адресу:

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА

Марина Мариновића 34

37260 Варварин

 

са назнаком: “Предлог за доделу јавних признања Општине Варварин“.

 

Рок за достављање предлога је до 1.септембра 2018.године.

 

За додатне информације можете се обратити на телефон 037/787-171 лок. 120.