online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Конкурс за доделу подстицајних средстава у пољопривреди

Опис:

Категорија:
Пољопривреда

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ:

 

I     НОВЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

II     НАБАВКУ КВАЛИТЕТНОГ ВОЋНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

 

 

Општи услови: право на коришћење подстицајних средстава има физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу у 2016. години са територије општине Варварин.

 

Подстицајна средства, која су наменска и бесповратна додељују се:

  • за механизацију и опрему, у износу од 60% предметне инвестиције без ПДВ-а, а максимално до 55.000 динара по кориснику.
  • за квалитетни воћни садни материјал, у износу од 80% предметне инвестиције без ПДВ-а, а максимално до 45.000 динара по кориснику за јабучасто, коштичаво и језграсто воће, а за јагодичасто воће до 85.000 динара.

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.

Конкурс ће бити отворен до утрошка средства, најкасније до 20.11.2016.године.

Обрасци пријаве и изјаве могу се преузети у услужном центру Општинске управе, Трг Мирка Томића број 5, сваког радног дана од 7-15 часова. Електронска форма пријаве на конкурс може да се преузме са веб сајта општине Варварин www.varvarin.org.rs

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

КОНКУРС НОВЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

КОНКУРС ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНОГ ВОЋНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА