Kонкурс за доделу подстицајних средстава у пољопривредној производњи за 2021.годину

Опис:

          На основу члана 64.став Статута општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/2019) и члана 8. Пословника о раду Општинског већа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 40/2020) и Одлуке о усвајању  Програма мера подршке за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин за 2021. годину ( „Службени лист општине Варварин“, број 3/2021), на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Варварин од 02.04.2021.године, Општинско веће општине Варварин на 14. седници одржаној дана 16.04.2021.године,  доноси

 

О Д Л У К У

о расписивању конкурса за доделу подстицајних средстава

 у пољопривредној производњи за 2021.годину

 на подручју општине Варварин

 

I  У реализацији Програма мера подршке за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин за 2021. годину,   расписују се конкурси за доделу  подстицајних средстава у пољопривредној производњи за 2021.годину на подручју општине Варварин и то:

 

Програм    1.  Набавка квалитетног воћног садног материјала (преузми)

Програм    2.  Набавка нове специјализоване механизације и опреме (преузми)

Програм    3.  Набавка квалитетних приплодних грла: говеда, оваца и козa (преузми)

Програм    5.  Субвенционисање дела  трошкова осигурања усева (преузми)

Програм    6. Подршка младима у руралним подручјима (преузми)

 

II  Критеријуми за доделу подстицајних средстава у реализацију мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин у 2021.години утврђују се Решењем Општинског већа а поступак спроводи Комисија за расподелу и контролу управљања  средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Варварин.

 

III Конкурси се објављују на званичној страници општине Варварин www.varvarin.org.rs  и отворени  су од 20.априла  2021.године  до утрошка средстава, најкасније до 29.октобра 2021.године.

 

Решење о утврђивању критеријума за реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин за 2021. годину

Захтев за Програм 1, Програм 2, Програм 3

Захтев за Програм 5

Захтев за Програм 6

Одлука о првој расподели средстава  Буџетског фонда за развој пољопривреде