online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Конкурс за доделу стипендија за студенте за школску 2016/2017

Опис:

Категорија:
Јавни позив

На основу члана 12. Одлуке о оснивању фонда за стипендирање талената (“Службени лист општине Варварин“, број 02/2012),

            Комисија за стипендирање студената, дана 14.11.2016.године, расписује

 

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОДИНУ

 

 

 

Право на студентску стипендију имају студенти факултета од друге године студија па до завршних година, при чему се завршна година рачуна са задњим семестром редовних студија под следећим условима:

  1. да постиже резултате у студирању изражене кроз високу просечну оцену од најмање 8 (осам) на претходној години студија,
  2. да има пребивалиште на територији општине Варварин од најмање 5 (пет) година,
  3. да није корисник републичке стипендије односно кредита (проверу врши Комисија).

 

Пријаве, са кратком биографијом на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана расписивања конкурса.

Уз пријаву на конкурс студент подноси следећу документацију:

  1. потврду факултета о упису године студија,
  2. потврду о положеним испитима са просеком оцена из претходне године,
  3. фотокопију личне карте.

 

Пријавe са потребном документацијом подноси се непосредно предајом преко писарнице Општинске управе или поштом на адресу: Општина Варварин – Комисија за стипендирање студената, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин са назнаком “Пријава на конкурс за доделу стипендија за студенте за 2016/2017.годину“, у року од 15 дана од дана расписивања конкурса.

Пријава за конкурс може се преузети у Општинском услужном центру односно са веб –сајта општине Варварин: www.varvarin.org.rs

Конкурс је отворен од 15.11. до 29.11.2016.године.

Конкурс се објављује на веб-сајту општине Варварин, www.varvarin.org.rs, на огласним таблама Општинске управе и доставља свим месним заједницама.

Ближе информације у вези конкурса могу се добити од Драгане Збиљић, преседника Комисије, на телефон 037/787-171 лок.120.

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ