Помоћници председника општине

Помоћник председника општине за област пољопривреде
АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ

Рођен 08.10.1975. године у Ћуприји. Средњу Графичку школу завршио у Београду, смер погонски техничар штампе. Власник је приватног предузећа од 1997. године.

На функцију члана Општинског већа општине Варварин именован је фебруара 2019. године, а председник Савета Месне заједнице Избеница је од 2018. године.

Живи у Избеници, ожењен је и отац троје деце. Члан је Српске напредне странке.

Контакт подаци

СО Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин

Тел. 037-787-171