online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Помоћник председника општине

Помоћник председника општине

Помоћник председника општине за економски развој – дипл. екон. Саша Срећковић

Рођен 08.05.1984. године у Крушевцу. Средњу економску школу завршио је у Ћићевцу, а затим Економски факултет Универзитета у Нишу, смер пословна економија. Живи у Село Варварину. Неожењен.

Био је на стручном оспособљавању у Локалној пореској администрацији. Радио је као шеф рачуноводства у Основној школи “Драги Макић” у Бошњану и Основној школи “Мирко Томић” у Обрежу.

 

Контакт подаци

СО Варварин, Марина Мариновића 34, Варварин

Тел. 037-787-171