Председник општине

Председник општине Варварин

др Виолета Лутовац Ђурђевић

Рођена 31. августа 1986. године. Завршила Гимназију – природно математичког смера у Варварину, носиоц Вукове дипломе. Медицински факултет завршила у Нишу.

За народног посланика у Народној скупштини Републике Србије бирана је у два мандата. Дужност народног посланика обављала је од 2014. до 2016. године и од 2019. до 2020. године. Функцију заменика председника општине обављала је од 2016. до 2018. године. Удата је, мајка једне девојчице.

Контакт подаци

СО Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин

Тел. 037-787-171, локал 102.