Предузећа и установе

ЈП “РАСВЕТА ВАРВАРИН”
СЛОБОДЕ ББ, 37260 Варварин; тел: 037/787-178.

jkp-varvarin

ЈКП “ВАРВАРИН”
ЈУХОРСКА ББ, 37260 Варварин; тел: 037/788-455.

www.jkpvarvarin.com

СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ТЕМНИЋ”
СВЕТОСАВСКА ББ, 37260 Варварин; тел: 037/787-579.

 

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА ВАРВАРИН
ТРГ МИРКА ТОМИЋА 2, 37260 Варварин; тел: 037/787-262 и 787-294.

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “НАША РАДОСТ”
СЛОБОДЕ ББ, 37260 Варварин; тел: 037/788-346

www.nasaradost.varvarin.org.rs

ДОМ ЗДРАВЉА “ДР ВЛАСТИМИР ГОДИЋ”
СЛОБОДЕ 120, 37260 Варварин   Тел: 037/789-020

www.dzvarvarin.com

АПОТЕКА “DR.MAX”, БЕОГРАД – “DR.MAX” ВАРВАРИН
СЛОБОДЕ ББ, 37260 Варварин; тел: 037/788-852   Радно време:  од 07:00 до 21:00 часова сваког радног дана, викендом од 08:00 до 20:00 часова.

“DR.MAX”, Бачина – Радно време: од 07:30 до 14:30 часова уторком/средом/четвртком/петком;

“DR.MAX”, Бошњане – Радно време: од 07:30 до 14:30 часова сваког радног дана;

“DR.MAX”, Доњи Крчин – Радно време: од 07:00 до 14:00 часова понедељком.

www.drmax.rs