Спорт

Sportski savez

 

 

Спортски савез Варварин основан је 22.03.2013.године са седиштем у СЦ “Темнић”, са циљем обављања задатака које су од заједничког интереса за спорт у општини и од користи за чланове Савеза, те да кроз разне активности приближи спорт младима кроз кошарку, фудбал, риболов, одбојку и шах. Заступник и представник организације је Вера Антић.

Као спортска институција Варварина, мисија Спортског савеза Варварин усмерена је ка континуираном развоју спорта и младих. Наши основни циљеви дефинисани су кроз:

– Стварање услова за постизање врхунских спортских резултата

– Заштиту и промоцију интереса спорта и спортиста, односно спортских организација и њихових чланица (клубова)

– Промоцију Града као спортског центра кроз организацију значајних такмичења и манифестација

– Пупуларизацију и омасовљавање спорта

– Међуградску и међународну спортску сарадњу

Наш Савез броји више од 26 чланова:

ФК “Темнић 1924” Варварин

ФК “Јухор” Обреж

ФК “Бошњане” Бошњане

ФК “Јован Курсула” Село Варварин

ФК “Млади радник” Бачина

ФК “Борац” Горњи Катун

ФК “Младост” Доњи Катун

ФК “Младост”  Тољевац

ФК “14.октобар” Избеница

ФК “Рубин” Залоговац

ФК “Кисељак” Орашје

ФК “Парцане” Парцане

КК “Темнић” Варварин

ОК “Темнић” Варварин

Шах клуб “Темнић” Варварин

Шах клуб “Јухор” Обреж

ББ клуб “Конан” Варварин

КАФ “Зевс” Варварин

Карате клуб Варварин

ФК “Чукарички” Мала Крушевица

ФК “Варварин” Варварин

ФК “Мареново” Мареново

КИК-бокс “Јован Курсула” Варварин

ФК “Велика Морава” Село Варварин

Савез за школски спорт општине Варварин

Клуб спортских риболоваца “Темнић” Варварин

Клуб спортских риболоваца “Морава” Варварин

Општински фудбалски савез