Заштита животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за продужење дозволе, Филц језгро, Горњи Катун

 

Решење, Чолаковић Милан, Мини кланица и печењара

 

Обавештење о поднетом захтеву, Чолаковић Милан, Мини кланица и печењара

 

Решење „Телеком Србија“ а.д., базна станица мобилне телефоније „КС61/КСУ61/КСО61 Бачина“

 

Обавештење, „Телеком Србија“ а.д., базна станица мобилне телефоније „КС61/КСУ61/КСО61 Бачина“

 

Решење, FRU COM PLUS d.o.o. Варварин

 

 Обавештење, FRU COM PLUS d.o.o. Варварин

 

Решење, Саша Миљковић Горњи Катун

 

 Обавештење, Саша Миљковић Горњи Катун

 

Решење, Тотић Живота из Бачине 

 

Обавештење о поднетом захтеву Месне заједнице Бачина

 

Решење, канализација Село Варварин

 

Решење, водовод Село Варварин

 

Решење, водовод Горњи Катун

 

Решење, водовод Обреж

 

Сагласаност на Извештај о сратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Варварин на животну средину

 

 Обавештење МЗ Село Варварин, канализација

 

 Обавештење МЗ Село Варварин, водовод

 

 Обавештење МЗ Обреж

 

 Обавештење  МЗ Горњи Катун

 

Решење за Телеком, базна станица Залоговац

 

Решење За пројекат – Изградња шаранског рибњака

 

Обавештење „Телеком Србија“ а.д Београд – Пројекта – базне станице KS20/KSU20

 

 Обавештење о поднетом захтеву ЗЗ Обрежанка за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

 

 Решење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Бензинска пумпа, СТР Вукашиновић у Бачини

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ  Број:501-85/2013-IV од 09.01.2014.године