Извода из матичне књиге умрлих

Поштовани посетиоче путем формулара испод можеш наручити Извод из матичне књиге умрлих:

  Име и презиме

  Датум наступања смрти

  Адреса наступања смрти

  Место наступања смрти

  ЈМБГ умрлог

  Датум рођења умрлог

  Место рођења умрлог

  Име и презиме оца умрлог

  Име и презиме мајке умрлог

  Назив цркве (за умрле пре 09.05.1946.године)

  Сврха издавања извода

  Подаци наручиоца

  Облик извода

  Израчунај