Извод из матичне књиге венчаних

Поштовани посетиоче путем формулара испод можеш наручити Извод из матичне књиге венчаних:

  Име и презиме женика

  ЈМБГ женика

  Датум рођења женика

  Име и презиме невесте

  Девојачко презиме

  ЈМБГ невесте

  Датум рођења невесте

  Датум склапања брака

  Општина склапања брака

  Место склапања брака

  Сврха издавања извода

  Подаци наручиоца

  Облик извода

  Израчунај