Извод из матичне књиге рођених

Поштовани посетиоче путем формулара испод можеш наручити Извод из матичне књиге рођених:

  Име и презиме

  ЈМБГ

  Датум рођења

  Општина рођења

  Место рођења

  Име и презиме оца

  Име и презиме мајке

  Сврха издавања извода

  Подаци наручиоца

  Облик извода

  Израчунај