online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Акциони план расељавања за Сектор 1

 

 

 

Као део одговорног управљања утицајима на друштвено окружење и  појединце, које изградња и поступак прибављања непокретности за потребе реализације пројекта аутопута Е761 –Моравски коридор проузрукује, израђен је Акциони план расељавања за Сектор 1. Овај план део је интегрисаног система управљања ризицима Коридора Србије д.о.о. а у складу са захтевима међународних финансијских институција које ће финансирати овај пројекат. Акциони план расељавања ослања се на  Закон о експропријацији и Стандарде Међународне финансијске корпорације (ИФЦ).  Услед рестрикција изазвани пандемијом КОВИД-19 јавне консултациј о овом документу биће прилагођене  мерама Владе, а тачно време и местo биће накнадно објављено.

 

As part of sound management of social risks attributable to land acquisition needs for development of the Morava Corridor (E761) Highway Project.
An Resettlement Action Plan for Sector 1 has been prepared The Plan is part of the integrated risk management system of Koridori Srbije d.o.o. and is compliant with requirements of the International Financing Institutions who will  support this Project. The Resettlement Action Plan is based on the Law on Expropriation and the relevant Performance Standards of IFC (International Finance Corporation). Due to  restriction imposed by the COVID-19 pandemic, public consultations will be adapted to the Governments prevention measures, and the time, date and venue shall be subsequently publicized.

 

Акциони план расељавања за Сектор 1

Resettlement Action Plan for Sector 1

Comments are closed.