Новости

Представници предшколских установа „Наша радост“ и „Ната Вељковић“ боравили у радној посети Зрењанину

У оквиру Другог циља – Правичност доприноси остваривању jеднаких могућности за учење и развоj деце из осетљивих друштвених група – у склопу проjекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање – С’осмехом у вртић“, прошлог четвртка jе у зрењанинскоj Градскоj кући одржан радни састанак и прва „хоризонтална размена“ између представника Града Зрењанина и представника предшколских установа „Наша радост“ из Варварина и „Ната Вељковић“ из Крушевца.

Госте jе на почетку скупа поздравио помоћник градоначелника Зрењанина Душко Радишић,  указавши наjпре на чињеницу да у овом граду не постоjи листа за чекање и пружена jе могућност да се сва деца, чиjи родитељи то желе, могу уписати у предшколску установу.
„То сада радимо и по селима, али, оваj проjекат има за циљ да обухвати и ону децу коjу родитељи нису приjавили за вртиће и децу коjа треба да буду укључена у инклузивни програм jер, циљ нам jе да имамо што више ђака и што боље ученике, а сва припрема за то креће из предшколске установе“, рекао jе Радишић.

Навео jе и да Град Зрењанин помаже раду Предшколске установе, а да jе пре две године, када jе УНИЦЕФ одлучивао коjе ће градове финансирати, речено да jе Зрењанин за то добро место.

„Поносни смо на нашу Предшколску установу коjа jе међу наjбољима у Србиjи, а за то су стигле похвале и од Министарства просвете. Ово jе jош jедан пример на коjи начин Е-управа извлачи додатне бенефите и резултате. Наиме, урађена jе веб апликациjа и укрштамо податке и добиjамо информациjе о томе колико деце ниjе укључено у Предшколску установу, коjа су то деца коjа треба да похађаjу програм у инклузивном делу. На таj начин долазимо до података коjе мало коjа локална самоуправа поседуjе. То jе пример са коjим ћемо упознати и данашње госте, али смо отворени за сарадњу са свим локалним самоуправама, али и Министарством, како бисмо овакав пример добре праксе поделили са свима – казао jе он.

Заменица директора Предшколске установе Зрењанин Татjана Лоjовић казала jе, између осталог, да се проjекат реализуjе од октобра ове године и да су од тада организоване радионице, програми у сарадњи са другим организациjама, као и трибина „И тата jе важан“, а да jе циљ повећање обухвата деце, од рођења до шест и по година, с акцентом на децу из осетљивих група. Навела jе и да се обухват деце повећава управо овим активностима коjе креираjу и развиjаjу.

У склопу радне посете Зрењанину, гошће из Варварина и Крушевца посетиле су и Центар за социjални рад, упознале се с радом и активностима Одељења за друштвене делатности Градске управе, а уприличена jе и посета дечj […]

Јавна расправа о Нацрту стратегије одрживог развоја општине Варварин

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ  У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ  РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
2020 – 2030
 

 

 

Општинско веће општине Варварин позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и  друге заинтересоване стране, да  се упознају са радним текстом  Нацрта  Стратегије одрживог  развоја општине Варварин 2020 – 2030 ( у даљем тексту: Нацрт стратегије ) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

 

Јавна расправа о Нацрту стратегије одржаће се од  03.12.2019. до 10.12.2019.године.

 

Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Варварин, грађани, удружења, стручна јавност, као и  друге заинтересоване стране.

 

Предлози,  сугестије, иницијативе и коментари  достављају се Општинској управи општине Варварин –  Одељењу за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода, на е-mail: racunovodstvo@varvarin.org.rs    и поштом на адресу:  Општинска управа општине Варварин – Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода – ул. Марина Мариновића број 38, 37260 Варварин, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту стратегије“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети  уз текст Нацрта стратегије.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог дана 10.12.2019.године, са почетком у  13 сати, у сали Скупштине општине Варварин, на којем ће бити представљен текст Нацрта стратегије

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту racunovodstvo@varvarin.org.rs

 

По окончању јавне расправе, Ошштинско веће општине Варварин  сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи који садржи све изнете  предлоге и сугестије, као и ставове  Одељења за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај о одржаној јавној расправи Општинско веће сачиниће у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе и објавити на сајту Општине.

Саставни део овог јавног  позива  је Програм јавне расправе са радним текстом Стратегије одрживог развоја, који је Закључком о спровођењу  јавне расправе о Нацрту стратегије одредило Општинско веће општине Варварин.

 

ПРЕУЗМИТЕ:

Нацрт Стратегије одрживог развоја општине Варварин 2020 – 2030
Образац за коментаре
Закључак о спровођењу јавне расправе
Програм јавне расправе

Јавна расправа о Нацрту буџета општине Варварин за 2020. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ  У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ЗА 2020.ГОДИНУ
 

 

Општинско веће општине Варварин позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и  друге заинтересоване стране, да  се упознају са радним текстом  Нацрта Одлуке о буџету општине Варварин за 2020.годину  ( у даљем тексту: Нацрт одлуке ) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

 

Јавна расправа о Нацрту одлуке одржаће се од  03.12.2019. до 10.12.2019.године.

 

Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Варварин, грађани, удружења, стручна јавност, као и  друге заинтересоване стране.

 

Предлози,  сугестије, иницијативе и коментари  достављају се Општинској управи општине Варварин –  Одељењу за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода, на е-mail: racunovodstvo@varvarin.org.rs    и поштом на адресу:  Општинска управа општине Варварин – Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода – ул. Марина Мариновића број 38, 37260 Варварин, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту одлуке“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети  уз текст Нацрта одлуке.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола дана 10.12.2019.године, са почетком у  11 сати, у сали Скупштине општине Варварин, на којем ће бити представљен текст Нацрта одлуке.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту racunovodstvo@varvarin.org.rs

По окончању јавне расправе, Општинско веће општине Варварин  сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи који садржи све изнете  предлоге и сугестије, као и ставове  Одељења за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај о одржаној јавној расправи Општинско веће сачиниће у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе и објавити на сајту Општине.

Саставни део овог јавног  позива  је Програм јавне расправе са радним текстом одлуке са образложењем, који је Закључком о спровођењу  јавне расправе о Нацрту одлуке одредило Општинско веће општине Варварин.

 

ПРЕУЗМИТЕ:

Нацрт Одлуке о буџету општине Варварин за 2020 […]

Јавна расправа о нацрту програма развоја општине Варварин

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ  У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ЗА 2020.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2021. И 2022.ГОДИНУ
 

  

Општинско веће општине Варварин позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и  друге заинтересоване стране, да  се упознају са радним текстом  Нацрта Програма развоја општине Варварин за 2020.годину са пројекцијом за 2021. и 2022.годину ( у даљем тексту: Нацрт програма ) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

 

Јавна расправа о Нацрту програма одржаће се од  03.12.2019. до 10.12.2019.године.

 

Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Варварин, грађани, удружења, стручна јавност, као и  друге заинтересоване стране.

 

Предлози,  сугестије, иницијативе и коментари  достављају се Општинској управи општине Варварин –  Одељењу за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода, на е-mail: racunovodstvo@varvarin.org.rs    и поштом на адресу:  Општинска управа општине Варварин – Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода – ул. Марина Мариновића број 38, 37260 Варварин, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту програма“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети  уз текст Нацрта програма.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог дана 10.12.2019.године, са почетком у  12 сати, у сали Скупштине општине Варварин, на којем ће бити представљен текст Нацрта програма

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту racunovodstvo@varvarin.org.rs

По окончању јавне расправе, Ошштинско веће општине Варварин  сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи који садржи све изнете  предлоге и сугестије, као и ставове  Одељења за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај о одржаној јавној расправи Општинско веће сачиниће у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе и објавити на сајту Општине.

Саставни део овог јавног  позива  је Програм јавне расправе са радним текстом Програма развоја, који је Закључком о спровођењу  јавне расправе о Нацрту програма одредило Општинско веће општине Варварин.

 

ПРЕУЗМИТЕ:

Нацрт Програма развоја општине Варварин за 2020.годину са пројекцијом за 2021. и 2022.годину
Образац за коментаре
Закључак о спровођењу јавне расправе
Програм јавне расправе
‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Next page ›

© 2021 Варварин. All Rights Reserved. Powered by WordPress. Created by Muffin group.