online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Новости

Одржана 30. седница Скупштине општине Варварин

На дневном реду 30. седнице Скупштине општине Варварин нашло се 45 тачака. Одборници су усвојили завршни рачун буџета општине Варварин за прошлу годину, усвојен је и Предлог подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за ову годину, а донета је и Одлука о давању на коришћење објекта у Обрежу Предшколској установи “Наша радост”.

На самом почетку седнице одборници су констатовали престанак мандата одборнику Зорану Миленковићу због тога што је правоснажно осуђен на казну затвора дужу од шест месеци, па је Скупштина била дужна, поштујући Закон о локалним изборима, да одборнику одузме мандат.

У наставку заседања усвојени су и завршни рачун буџета општине Варварин, разматран је и Извештај овлашћеног ревизора који је вршио ревизију завршног рачуна, а усвојени су и финансијски извештаји ЈКП “Варварин” и ЈП “Расвета Варварин”.

Скупштина је била у обавези да донесе и Одлуке о паркиралиштима, одношењу комуналног отпада и погребним делатностима, а донета је и Одлука и о давању на коришћење објекта у Обрежу Предшколској установи “Наша радост”.

Уз сагласност Министарства пољопривреде, усвојен је Предлог подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин за 2019 […]

Црвени крст Варварин на међурегионалном такмичењу у првој помоћи у Мионици

На првом међурегионалном такмичењу Западне и Централне Србије у првој помоћи и реалистичком приказу повреда, стања и обољења, које је одржано 08. јуна у Мионици, Црвени крст Варварин представљале су ученице IV […]

“Вече фолклора” 13. јуна у Бошњану

Поводом верског празника Малог Спасовдана, КУД „Бошко Југовић“ организује у четвртак, 13. јуна, у Дому културе у Бошњану, са почетком од 20 […]

Позив за подношење захтева за процену штете услед елементарне непогоде

ОБАВЕШТЕЊЕ

За подношење пријава за утврђивање и процену штете услед елементарне непогоде – поплаве на територији општине Варварин.

Позивају се сви грађани којима је услед елементарне непогоде – поплаве од 03.06.2019. године до 06.06.2019. године почињена штета на пољопривредним усевима/културама и/или на објектима (стамбени и пословни) на територији општине Варварин, да насталу штету пријаве Комисији за попис и процену штете од елементарне непогоде – поплаве на територији општине Варварин.

Обрасци се могу преузети сваког радног дана на писарници Општинске управе општине Варварин код референта за пољопривреду Општинске управе општине Варварин, у месним канцеларијама на територији општине Варварин, као и на званичној интернет страници општине varvarin.org.rs.

Пријаве штете подносити:

– На писарници Општинске управе општине Варварин;

– поштом на адресу: Општинска управа општине Варварин, ул. МАРИНА МАРИНОВИЋА 34, 37260 ВАРВАРИН;

– преко месних канцеларија.

У Варварину, 10.06.2019. године

ОБРАЗАЦ

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 Next page ›