Новости

Великогоспојински вашар у Варварину

Други овогодишњи вашар у Варварину, традиционални Великогоспојински вашар, одржан је 28. августа у Варварину, док је у цркви Успења Пресвете Богородице у Варварину прослављена и храмовна слава. Поред овог вашара, у Варварину се одржавају још и Петровдански 12. јула и Митровдански 08. новембра.

На Великогоспојинском вашару посетиоци су имали у понуди разноврстан асортиман робе, а у разговору са купцима сазнали смо да су цене приступачне. Ипак, имајући у виду да за пар дана почиње нова школска година, највише интересовања владало је за ђачким прибором и школском опремом.

Трговци, који су своју робу понудили посетиоцима вашара, истичу да је понуда добра, али и да су цене приступачне. Поред гардеробе, обуће, школског прибора, нашло се и доста занатлија са својом понудом.

28. августа почиње и “међудневница”, време између Велике и Мале Госпојине, која се обележава 21. септембра, уз коју иде веровање да је тај период најбољи за брање свих плодова и лековитих трава, па се одлази на изворе који, према народном веровању, имају лековито дејство.

Успење Пресвете Богородице се празнује од IV века, у склопу колективног празника Сабора Пресвете Богородице, а као самостални празник почео је да се прославља у Јерусалиму током VI века.

Празновање Успења Богородице установљено је 528. године по жељи цара Маврикија који је 15 […]

Здравствена акција “Селу у походе” у Церници

[…]

Обреж добија летњу позорницу и нови простор на отвореном за најмлађе

[…]

Захтев за давање сагласности на Одлуку о измени и допуни ценовника ЈКП „Варварин“

                         На основу Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), Оснивачког акта ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН број: 023-64/2016-I од 06.09.2016. године и Статута ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН број 2098/ГД од 14.12.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН на телефонској седници одржаној дана 20.08.2019. године, разматрајући по питањима из тачке 1. дневног реда донео је следећу
О Д Л У К У
               I У ценовнику ЈКП „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН број: 2098/ГД-3/3 од 14.12.206. године (у даљем тексту: Ценовник), врше се следеће измене и допуне:

Накнада за пружене услуге из Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општине Варварин утврђује се месечно на следећи начин:

За физичка лица са територије насељеног места Варварин – по метру квадратном стамбеног простора; 5,66 динара/м²;
За физичка лица са територије осталих насељених места општине Варварин – у фиксном износу по домаћинству 250,00 динара без ПДВ-а;
За правна лица, предузетнике и друге привредне субјекте – према бруто површини пословних објеката као и простора који се користи за обављање делатности (осим зелених површина); 15,99 динара/м²;
За школе, установе, и јавне службе – према бруто површини објеката; 5,66 динара/м²;
Власници стамбених објеката на територији општине Варварин који немају пребивалиште на територији општине Варварин плаћају 50% од износа накнаде утврђене у члану 1. став 2. тачки 1. и 2. ове одлуке.

               II Ову одлуку доставити Општинском већу општине Варварин и Скупштини општине Варварин, ради разматрања и давања сагласности.
О б р а з л о ж е њ е
               Имајући у виду да је ступила на снагу нова Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Варварин број: 325-18/2019-I, којом су прописане нове накнаде за пружање услуга од стране ЈКП-а „Варварин“ Варварин, с тим у вези се јавила потреба да се постојећи ценовник предузећа усклади са одредбама поменуте одлуке, па је донета одлука од стране Надзорног органа као у изреци.

Одлука о измени и допуни ценовника ЈКП „Варварин“

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Next page ›