online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Новости

Одржана 20. седница Скупштине општине Варварин

На 20. седници Скупштине општине Варварин одборници су усвојили једногласно први овогодишњи ребаланс буџета. На дневном реду локалног парламента нашло се 50 тачака, али и поред великог броја тачака седница је трајала непуна два сата зато што су све одлуке усвојене једногласно.

После усвајања ребаланса буџета, осталих 12. тачака односиле су се на ребаланс буџета тако да су измењени и финансијски планови свих корисника буџета, а у наставку су усвојени и Извештаји о раду, са финансијским извештајима о раду, јавних предузећа и установа за 2017. годину. Разматрани су и Извештаји о раду председника општине Варварин, Општинског већа, Општинске управе и Општинског правобранилаштва, као и Дома здравља „Др Властимир Годић“.

Донешен је и предлог Одлуке о организацији органа општине Варварин за рад у условима ратног или ванредног стања, као и Одлука о условима за наткривање тротоара и коришћење јавних површина испред пословних објеката на територији варваринске општине и предлог измене и допуне Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима.

Одборници локалног парламента усвојили су предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Варварин“ и ЈП „Расвета Варварин“, а донето је и решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа. Дата је и сагласност на Одлуку о промени цена комуланих услуга ЈКП „Варварин“, као и на Статуте ПУ „Наша радост“ и С.Т.Ц. „Темнић“

Било је и кадровских питања, па су тако изабрани и чланови свих Школских одбора којима мандат истиче крајем маја ове године, осим у ОШ „Мирко Томић“ у Обрежу, а замењени су и по један члан Надзорног одбора ЈП „Расвета Варварин“ (уместо Силване Јовановић Дијана Петковић) и Управног одбора ПУ „Наша радост“ (уместо Миладије Јевтић Снежана Јовановић), као и два члана УО С.Т.Ц. „Темнић“ (уместо Марка Живановића и Драгана Миловановића изабрани су Славиша Радункић и Александар Богдановић). Одборници су усвојили и оставке на одборнички мандат др Јасмине Ракић са изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“ и Андрије Живадиновића са изборне листе „Ивица Дачић – СПС – ЈС – Драгољуб Станојевић“.

Пред одборницима су се нашли и Разматрање закључка о утврђивању предлога Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде за разрешење и именовање председника, чланова и њихових заменика Комисије за вођење поступака и доношење решења по захтеву за враћање земљишта, као и Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин за 2018 […]

Окружно такмичење у малом фудбалу

[…]

На 20. седници Скупштине општине Варварин предлог одлуке о првом ребалансу буџета у 2018. години

У петак, 27. априла, на 20. седници Скупштине општине Варварин, међу осталим тачкама пред одборницима локалног парламента наћи ће се и одлука о првом ребалансу буџета у овој години. Према речима председника Скупштине општине Драгољуба Станојевића, ребаланс буџета је одрађен и због тога што је наша општина од стране неких Министарстава у Влади Републике Србије, преко конкурса, добила одређена средства.

Станојевић истиче да је општина Варварин од Министарства културе и информисања добила 6 милиона динара за реконструкцију крова и дигитализацију Општинске библиотеке, а од Министарства државне управе и локалне самоуправе 9 милиона за пројекат изградње водовода према Бачини.

„Најзначајнија тачка на 20. седници Скупштине општине биће доношење одлуке о првом ребалансу буџета општине Варварин, кад донесемо ту одлуку, онда ћемо морати да изменимо и финансијске планове свих корисника буџета, тако да првих 13 тачака се односи на тај део. Након тога усвајамо извештаје о раду јавних предузећа и установа, са финансијским извештајима о раду, за прошлу годину, а у оквиру тога биће разматрани и усвојени извештаји о раду и председника Општине, Општинског већа, Општинског правобранилаштва, Општинске управе“, наводи председник варваринског парламента.

Наредне тачке се односе на кадровска питања, а Скупштина општине је у обавези да замени и чланове скоро свих Школских одбора (осим у ОШ „Мирко Томић“ у Обрежу) из разлога што им крајем маја истиче мандат, а стигли су и предлози да се замене чланови Надзорних одбора у СТЦ „Темнић“, ПУ „Наша радост“ и ЈП „Расвета“.

Станојевић додаје да ће бити донешена и одлука о расписивању конкурса за избор директора јавних предузећа зато што досадашњим истиче мандат, док ће на 20 […]

Шести састанак Мреже за ромска питања СКГО

Стална конференција градова и општина је 25. априла 2018. године организовала шести по реду састанак Мреже за ромска питања, на којој је представљена текућа ИПА подршка локалним самоуправама у области инклузије Рома и Ромкиња, као и размена искустава и примера добре праксе. Скуп је одржан уз подршку програма “Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ – ИПА 2016, који финансира Европска унија а спроводи СКГО.

Састанку су присуствовале Ивана Мојсиловић, кабинет председника општине Варварин и Марија Брајовић, координаторка Мреже за ромска питања општине Варварин.

Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО је овом приликом истакао да је у решавању овог питања осетан недостатак финансијских средстава када су у питању мере и активности у сектору становања и недовољни капацитети у локалним самоуправама да на систематичан и одржив начин приступе свеобухватној подршци ромској заједници. То се, пре свега, може видети на примеру ангажовања координатора за ромска питања у локалним самоуправама, где се локалне самоуправе и поред добре воље и систематизовања овог радног места ова особа не запошљава и послови коориднатора се придодају као додатни реферати већ оптерећеним другим локалним службеницима, услед забране запошљавања у јавној управи.

Станичић је посебно истакао значај политичке подршке и нагласио да је СКГО у сталном контакту са надлежним министарствима захваливши се Министарству државне управе и локалне самоуправе и Министарству за рад, борачка и социјална питања на досадашњој сарадњи и подршци и потврдио мотивисаност локалних самоуправа да системски решавању проблеме ромске заједнице на њиховим територијама.

Стана Божовић, државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изјавила је да ромско питање није везано за само једно министарство или институцију, већ да би били постигнути сви циљеви које је зацртала Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња цело друштво мора бити на једном задатку, а то је равноправност свих грађана и грађанки у Републици Србији.

Божовић је информисала присутне да је Влада формирала Радну групу за израду Акционог плана за 2019. годину за спровођење Стратегије и истакла да је ово питање у фокусу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које је формирало Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности као део додатне институционалне подршке.

Јованка Атанацковић, в.д. помоћница министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре изјавила је да су за последњих годину дана колико постоји Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња, којим председава министарка Зорана Михајловић, направљени резултати са којима можемо бити задовољни јер су се пре свега ствари покренуле. Она је изјавила да су донети бројни прописи који су омогућили боље инклузију Рома и Ромкиња у Републици Србији, али да на овом питању треба још радити.

Атанацковић је подсетила да Стратегија прати пет области: становање, запошљавање, образовање, здравствену и социјалну заштиту, да је донета за период од девет година, али да ће процес неног спровођења који нам предстоји бити изазован. Она је изјавила да су образовање и запошљавање кључни аспекти подршке како би Роми и Ромкиње пуноправно и равноправно могли да буду укључени у друштво.

Ивана Антић, в.д. помоћница министра у Министарству државне управе и локалне самоуправе је навела да је ово министарство надлежно за питања људских и мањинских права, регистра националних заједница и сходно томе постављен је јасан оквир за унапређења положаја националних мањина у Републици Србији. Она је навела да МДУЛС даје подршку раду СКГО Мреже за ромска питања од њеног оснивања и навела да је ова Мрежа веома значајна јер представља платформу за међуресорну сарадњу и везу са локалним самоуправама, ромском националном заједницом и међународним партерима.

Антић је истакла да је Министарство припремило Нацрт закона о заштити права и слобода националних мањина, веома важан пропис који утврђује афирмативне мере за националне мањине и даје основ да и други прописи на један афирмативан начин приступе решавању ових питања.

Мирјана Максимовић, пројект менаџерка из Делегација Европске уније у Републици Србији истакла је да је у Извештају о напретку Србије у процесу европских интеграција који је објављен прошле недеље наведено да постоји умерен напредак у овој области. Оцењено је да се у области образовања сви додатно морамо потрудити, а када говоримо о здравственој заштити истакнуто је да је важно да се реши статус здравствених медијаторки, где ће им се обезбедити сва права из радно-правног односа и да треба да добију стална радна места.

Она је истакла да је Закон о становању и одржавању зграда у потпуности у складу са међународним стандардима и додала да је ЕУ у овој области тренутно донирала 11,4 милиона евра и да је у плану да се у 2018. повуче још 20 милиона евра за побољшања услова становања додавши да Делегација у Србији једино представништво ЕУ на свету које је успело да обезбеди толико средстава за ову намену.

У наставку скупа, присутни су имали прилику да се упознају са програмом „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“-ИПА 2016, пројектом „Становање Рома – ЕУ подршка инклузији Рома и Ромкиња – Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима – ИПА 2013“ , примером добре праксе из града Вршца и примером „Ел система“ где је музика призната као фактор социјалног развоја у највишем смислу, преносећи највише вредности, солидарност, хармонију и узајамно разумевање.

Извор: www.skgo.org

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 Next page ›