online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Новости

Учење од куће за ученике који раде по ИОП-у

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије саопштило је да је у циљу наставка процеса наставе и учења у ванредним околностима, израдило обавештење за родитеље и упутства за све школе, која садрже кораке и начине којима се остварује учење на даљину, коришћењем расположивих дигиталних технологија и раније припремљених алата.

Као и сви програми наставе и учења и оваква врста рада се односи на све ученике укључене у образовно-васпитни систем, а школе су у обавези да у оперативним плановима рада предвиде и учење на даљину са ученицима који раде по Индивидуалном образовном плану (ИОП).

Неопходно је да наставници израде посебне прилагођене материјале за ђаке којима је потребан структуиран индивидуализован приступ у раду (ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3) и да их учине доступним ученицима на начин који договоре са родитељима.

У складу са потребама ученика који ради по индивидуализованом образовном плану припрема се садржај, упутство за учење и договара начин добијања повратне информације, како би се пратило напредовање ученика и обезбедила додатна подршка.

Због специфичних потреба ученика и њима одговарајућих начина учења, ограничена је употреба дигиталних образовних платформи, а на наставницима је да начело „образовање за све“ спроводе на коректан начин у складу са могућностима у актуелној ситуацији.

Врло битан елемент подршке у новонасталој ситуацији је психолошка подршка родитељима деце која раде по ИОП-у, јер су ове породице у кризним временима још осетљивије.

Ову врсту подршке могу да пруже разредне старешине, наставници и психолошко-педагошке службе у телефонском контакту са родитељима или путем електронске поште.

За специјалне школе, припрема се додатно упутство и садржаји који могу бити од користи у изради оперативног плана рада, док су за децу мигранте који се налазе у прихватним центрима, уз подршку Комесаријата за избеглице, обезбеђени телевизори и рачунари преко којих ученици могу да прате предавања на РТС 3 […]

Почео са радом Контакт центар општине Варварин

У складу са ванредним стањем и посебним мерама Владе Републике Србије, Штаб за ванредне ситуације општине Варварин формирао је Позивни центар и службу за услужне набавке основних животних намирница и лекова, намењену грађанима општине Варварин који нису у могућности да из здравствених разлога излазе ван куће, а живе сами и без подршке породице.

Ова акција подразумева да особе које су спречене да излазе из својих домова могу да добију организовану услугу Контакт центра и волонтера који ће обавити куповину уместо њих и донети им намирнице на кућну адресу, а не подразумева поделу пакета који су намењени искључиво за кориснике социјалне помоћи.

Контакт центар ће дежурати сваког дана у периоду од 07 до 15 часова, а сви грађани који спадају у наведену категорију становништва и желе да користе услуге Контакт центра могу да се јаве на следеће телефоне:

037/787-171; 037/787-173; 037/787-260; 037/788-782 и 037/788-848 у времену од 07:00 до 15:00 часова, а путем мобилног телефона 064/575-00-30, као и путем мејл адресе општине opstina@varvarin.org.rs, непрекидно 24 часа.

Наведени телефони нису за пријаву здравствених проблема и симптома вируса! У тим случајевима потребно је обратити се надлежној здравственој установи:

Завод за јавно здравље Крушевац
Улица Војводе Путника бр.2, 37000 Крушевац
037/438-794; 064/894-22-82 и 064/894-22-83.
Министарство здравља
064/894-52-35.
Институт за јавно здравље Србије
011/26-84-566.

Инструкција привредним субјектима – дозволе за кретање

Министарство привреде Републике Србије објавило је Инструкцију за привредне субјекте у вези са поступком за издавање дозвола за кретање у времену од 20 до 05 часова.

Детаљније на следећим линковима:

Привредни субјекти да доставе захтеве за рад у време забране кретања


https://pks.rs/vesti/instrukcija-privrednim-subjektima-dozvole-za-kretanje-2442

Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

[…]

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 Next page ›