Новости

ТЕМНИЋКО ШКОЛСТВО – два века традиције: Средња школа Варварин и ОШ „Јован Курсула“

У Варварину и у селима која му припадају, залагањем мештана који су желели да им деца буду писмена, сврше високе школе, знањем модернизују пољопривреду темнићког краја, већ два века брину о образовању младих нараштаја у малим школама великих амбиција.. О томе сведочи и велики број успешних људи који су прва слова научили у школама темнићког краја од првих школа пре два века до данашњих дана, а с обзиром да последњих година руководство општине Варварин доста улаже у квалитет образовања у смислу побољшања услова за рад и наредних година генерације које тренутно похађају неку од основних или средњу школу у Варварину, својим знањем допринеће бољем животу грађана Србије и ове Општине.

Портал РТК реализовао је пројекат „ТЕМНИЋКО ШКОЛСТВО – два века традиције“ уз подршку Општине Варварин, по Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања интереса у области јавног интереса за 2020. годину

СРЕДЊА ШКОЛА ВАРВАРИН

Средња школа у Варварину са радом је почела 1965. године у окивиру крушевачке Гимназије. Од 1972. године постаје самостална под називом Гимназија Варварин а школске 1977-1978. трансформисана је у Образовни центар, када је реформом школства трансформисана у Образовни центар и уводиусмерено образовање.

Велики број трансформација током постојања и рада Средње школе Варварин догађале су се током година. Од 24. септембра 1990. регистрована је као Техничка а од 1. септембра 2005. постаје мешовита школа и мења назив у Средња школа Врварин.

За педест пет година постојања школа је у потпуности испунила улогу својим радом и залагањем професора наа образовању, васпитању и оспособљености техничара, гимазијалаца и радника у више струка, занимања (бравара, металостругара, аутомехануичара, израђивача хемијских производа). Преко 5.000 ученика у овој школи стекло је средње образовање и укључило активно у живот и рад шире друштвене заједнице на простори бивше Југославије и данашње Србије.

Многи од бивших ученика Варваринске Гимназије, наставили су школовање на вишим и високим школама на свим универзитетима у Југославији и Србији, завршили их успешно и данас су познати у јавном и привредном животу и раду. Овако успешни бивши ученици, од којих су многи и успешни у самосталним делатностима, израсли су у квалиетне и вредне људе јер школа увек имала слих за идеје младих и потребе времена у којима су генерације похађале школу, са поребама и жељама ученика, а које су биле у складу са основном васпитно-образовном функцијом школе.

Као једина средња школа у овој општини, одиграла је и данас има активну улогу у ширењу науке и културе и у оплемењавању културно-забавног живота младих у Варварину и шире. Посебно запажене резултате школа је постигла у одмеравању снага на регионалним, окружним, републичким и савезним такмичењима у знању, бештинама и спорту.

За све образовне профиле и гимназију школа има решење о верификацији, уздату од Министратсва просвете, која потврђује да потпуно испуњава услове за обављење образовне делатности у погледу школског простора, опреме, наставних средстава, броја радника и довољног броја ученика да остваре наставни план и програм.

Школа тренутно образује ученике у 4 подручна одлејења рада, односно 6 образовних профила и то :

Подручје рада: Машинство и обрада метала:

1. Машински техничар моторних возила
2. Механичар грејне и расхладне технике и
3. Аутомеханичар

Подручје рада: Хемија, неметали и Графичарство

Образовни профил: Техничар за хемијску и фармацеутску технологију

Подручје рада : Економија, право и администрација

Образовни профил : Економски техничар

Гимназија смер: Природно-математички

Средњу школу у Варвраину ове 2020. године тренутно похађа 405 ученика који из образовних профила излазе са високим степеном знања. Циљ наставног кадра је развијање активног односа према знању, повезивању различитих предмета и садржаја, стимулација критичког и стваралачког духа, кроз истицање моралних, научних и опште цивилизацијских вредности. Наставни кадар који образује младе, који након завршетка Средње школе у варварину постају пунолетни и одговорни грађани Србије, верује да васпитање и образовање имају смисао, који руши граднице и стварају путева зближавања научне мисли, ангажују способност младих и уче их размишљнају, лреирању и решавању проблема, у складу са новим изазовима које намеће време у пословима за које се образују.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН КУРСУЛА“ ВАРВАРИН

Према доступној документацији као приватна установа основна школа у Варварину основана је 1839. године да ни после три године 1842. постала државна. Према подацима из 1851. године имала је 77 ученика и то углавном мушке деце а почетком 20. века, у предратном периоду привредни живот тадашње Србије и развој производње захтевали су ширење школске мреже после Другог светског рата почело се са радом на побољшању квалитета рада у школи кроз уређење школског простора и његове опремљености.

У свом саставу основна школа Јован Курсула има и две четвороразредне школе у Горњем и Доњем Катуну.

У Варварину осмогодишња школа, односно прва осмолетка, израсла је из варваринске Државне непотпуне гимназије спајањем, као и у другим местима тадашње Народне Републике Србије, са Оосновном школом, одлуком Министарства просвете издатог 21. јула 1950. године. Школске 1950-1951. године од 1. до 4. разреда ученици су похађали ниже разреде осомољетке а у старије разреде тада је уписано 273 ученика, у тада постојећа седам разреда.

Пре почетка рада осмолетке у Варварину одржан је масовни родитељски састанак посвећен родитељима на коме је дневни ред био „Ауторитет родитељски“ након чега су родитељи упознати са Парвилима о владању ученика и Парвилником о кажњавању истих, а објављен је и избор 6 представника родитеља у Савет школе. Изабрани су : Мирко Благојевић из варошице Варварин, Живка Павић из села Варварин, Бора Алексић из Доњег Катуна, Душан Веселиновић из Горњег Катуна Бранко Милетић из Маскара и Добросав Петронијевић из Бошњана.

Основна и средња школа у Варварину налазе се у истој згради али је због повећања броја ученика 2018. године надограђен спрат на новом делу зграде школа за коеј је средства у износу око 54 милиона динара, обезбедили Министарство просвете, науке и технолошког развоја, чиме је добијено још око хиљадуметара квадратних додатног простора за обе школе.

Школске 2020- 2021. године Основну школу Јован Курсула у Варварину и четвороразредним у Горњем и Доњем Катуну похађа 402 ученика у 22 […]

ТЕМНИЋКО ШКОЛСТВО – два века традиције: ОШ „Херој Мирко Томић“ Доњи Крчин и „Драги Макић“ Бошњане

Настављајући серијал посвећен школству у темићком крају, представљамо основне школе „Херој Мирко Томић“ и „Драги Макић“ у Доњем Крчину и Бошњану, обе са традицијом која сеже још у другу половину 19. века.

Портал РТК реализовао је пројекат „ТЕМНИЋКО ШКОЛСТВО – два века традиције“ уз подршку Општине Варварин, по Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања интереса у области јавног интереса за 2020. годину

ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ“ ДОЊИ КРЧИН

Школа у Доњем Крчину почела је са радом 1864. године и то у приватној згради Тодора Вељковића, где је наставу држао учитељ Мита Милетић све до 1876. године, када је сазидана данашња стара школска зграда. Школа је радила све до 1915. године када су Аустријанци запалили школску зграду и архиву школе. Априла 1967. године направљена је нова монтажна зграда која се користи и данас.

ОШ “Херој Мирко Томић“ из Доњег Крчина у свом саставу има још једну осморазредну школу у Залоговцу и шест четвороразредних школа. Школе похађају ученици из девет месних заједница.

Све школе од 2004. године имају санитарни чвор у склопу зграде, а половина и централно грејање. Матична школа је реновирана 2004. године, када је дограђен санитарни чвор, урађена фасада са изолацијом и уведено централно грејање. Комплетна реконструкција исте зграде урађена је 2019. године.

У издвојеном осморазредном одељењу у Залоговцу, као и осталим издвојеним одељењима, такође је уложено доста материјалних средстава за централно грејање, санитарне чворове и ПВЦ столарију.

Школу тренутно похађа 162 ученика у 19 одељења. Године 1987. школу су похађала 640 ученика, године 2000. 330 ученика.

Школа је у последњих десет година доживела велики напредак у васпитно-образовном процесу, што показују резултати на Завршним испитима ученика осмог разреда, као и на такмичењима ученика из скоро свих предмета. Неколико година заредом резултати на Завршном испиту су међу најбољима, или најбољи, на нивоу расинског округа.

Сваке године 10-15 ученика учесници су државних првенстава, одакле се често врате са наградама и похвалама. Школа је дала и два државна првака – Душана Милутиновића у атлетици и Уроша Панића из Техничког образовања.

Школу у Доњем Крчину похађали су многи свршени доктори медицине: Миланка Васић, Драгослав Арсић, Марија Милошевић, Немања Арсић, Сузана Максимовић, професор Злата Вељковић, економисти, новинар ТАНЈУГ-а Мирослав Милановић… Село које је дало председника општине Варварин Љубу Васића.

Лист Политика је 1964. године објавио чланак под називом “Село интелектуалаца“. Село које је за време Другог светског рата скривало Јевреје, а међу њима и Ребеку Тајтацек , по коме је дуго била позната улица у Крушевцу Ребекино сокаче, данашња Кумановска улица.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДРАГИ МАКИЋ“ БОШЊАНЕ

Од 1861. године па до 1888. деца из Бошњана основно школско знање стицала су у школи у Маскару да би на Збору мештана села Бошњане 1888. године, одлучено да се тадашњем Министарству просвете и црквених дела, упути молба и дозволи отварање школе у Бошњану са образложењем да се број ђака у оба села знатно повећао и да је потребан још један учитељ.

Преко Начелства, тада округа Јагодинског и среза Темнићког, поменуто министарство је наложило да се одреди лекар и инжењер који ће прегледати приватну кућу Милоша Стевановића, која је у то време имала нешто више простора од других домаћинстава, ради решавања питања привременог објекта за рад школе. Кућа која је као и друге у селу била чакмара, према налазима одређених и послатих стручњака, била је удобна и видна учионица која може да послужи за школу дуже време. Незадовољан ажурношћу Министарства просвете, тадашњи кмет села Милан Мишковић, у име сви сељана, поново се обратио молбом 20. септембра 1888. године, да министар пошаље учитеља.

Већ 1. октобра исте године, одобрено је отварање школе а 16. октобра стигла је и учитељица, која је радила са децом уписаном у сва четири разреда. Тачних података о броју уписаних ученика за ту годину нема. Према познатим подацима 42-је похађало школу у Маскару и да је са уписанима у први разред било 50 ученика, али нема података да ли су међу њима биле и девојчице. За то време школски одбор је радио на прорачунима за изградњу нове школе, која је током лета и стављена под кров. Зграда је била од тврдог материјала, имала је две учионице у које је могло да стане по 24 ученика а изграђена су и два стана за учитеље. Почетком школске 1889-1890. после уписа првака школу је похађало 70 ученика. Зграда је подигнута у средини села на малом узвишењу. Током Балканских и Првог светског рата школа није радила а зграда је претрпела велика оштећења.

Рад је обновљен после ослобођења али са мањим бројем ученика него на оснивању 1888. године. Светосавска прослава била је свечаност у школи а колачари су били родитељи ученика.

Након Другог светског рада 1956-1957. године прешло се у тадашњој Југославији на обавезно осмогодишње образовање а Народни одбор Општине Варварин дао је сагласност да школа у Бошњану прерасте у осмогодишњу што је довело до проблема са простором тако да се део деце сели у Дом културе а други остаје у старој школској згради што доводи и до проблема са наставним кадром.

У априлу 1971. године завршени су и унутрашњи радови на новој школској згради са осам учионица и наменским просторијама у сутерену школе а званично почиње са радом 9 […]

ТЕМНИЋКО ШКОЛСТВО – два века традиције: ОШ „Свети Сава“ Бачина и „Мирко Томић“ Обреж

Основно и средње образовање и школе као институције, представљају темељ целокупног образовања и развоја личности. Општина Варварин може се похвалити дугом и богатом традицијом школства, као што је два века школства у Бачини. У овој општини ради пет основних школа са подручним одељењима и једна средња школа, које су истовремено и и историјска и културна обележја краја, с обзиром да су три основне школе основане 1820. у Бачини, 1839. Варварину и 1889. у Бошњану.

Портал РТК реализовао је пројекат „ТЕМНИЋКО ШКОЛСТВО – два века традиције“ уз подршку Општине Варварин, по Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања интереса у области јавног интереса за 2020. годину

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ БАЧИНА

Бачина је једно од ретких села у коме су мештани још половином 19. века основали школу. Према летопису, држава је школу основала 1842. године али је у овом месту још од 1820. радла приватна основна школа, што је био случај у малом броју градова и већих села у ондашњој Милошевој Србији, што потврђује шест писама тадашњег приватног учитеља Димитрија Стефановића, која се данас налазе у Београду. Када је Бачина добила државну школу у њој су учили ђаци из околних села: Тољевац, Поточац, Карановац, мареново, Пајковац, Крчин и других околних села.

Прва бачинска школа радила је у кући Жике Марковића, касније код Евгенија Жикића, па у општинску зграду под шиндром, па поново се сели у Матину бачвару, која се налазила у близини и садашње школе, док 1870. године није сазидана нова школа са четири учионице и две помоћне просторије, која је за то време била модерна. У то време школу су похађала само мушка деца и то углавном богатијих родитеља. Прво женско дете уписано у школу била је Косара Поповић 1872. године али се убзо исписала када су се пртеселили за Београд. У овој згради деца из Бачине и околних места, знање су стицала до 1970. године када је порушена и на њеном месту саграђена је савремена фискултурна сала.

Основна школа у Бачини до 31. јануара 2006. године носила је име бачинца убијеном у Другом светском рату Душана Гавриловића када мења име у Свети Сава. Школа је осмогодишња, а подручна одељења има у селима Орашју, Церници и Избеници.

Након 50 година 2019-2020. године школа је комплетно реконструисана. Потребно је још, како би ученици путем нових технологија стицали нова знања, а наставници имали најбоље услове рада, опремити школу новим намештајем и савременом техником.

У овој школи организују се Дани Драгића Јоксимовића, чувеног овдашњег адвоката који је јавности познат по томе што је на судском процесу бранио генерала Дражу Михаиловића. На дан школе сваког 27. јануара организују се песничка дружења и то је традиција с обзиром да је школска библиотека до пожара 15. маја ове године имала преко 4000 наслова дечјег програма али и вредне енциклопедије.

У школи Свети Сава у Бачини школске 2020-2021. године образује се 165 ученика, од којих су 22 у подручним одељењима у Орашју и Избеници. нажалост ове године угашено је подручно одељење Церници.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИРКО ТОМИЋ“ У ОБРЕЖУ

Школство у Обрежу помиње се у оквиру извештаја Јагодинског среза као најопремљенија школа у то време. Али о тачној години када је почела са радом до фебруара 2018. године било је доста полемика. До тог датума званично је основана школске 1857 – 1858 године.

Према подацима Историјског архива Јагодина који је и издавач књига аутора магистра Добривоја Јовановића „Основне школе у Јагодинском округу 1850. и 1851. до 1890. године“, налази се податак да је за учитеља у Обрежу 13. новембра 1842. године постављен Вуле Јовановић из Карановца.

Школа током 1848. године није радила а деца су ишла у Бачинску или варваринску школу све до 24. маја 1847. године када је за учитеља у Обрежу постављен Павле Поповић који је одмах обилазио домаћине како би уписали децу у школу. Иамо је укупно тринаест ученика и то четири у млађој категорији, шест средњој и три старијој. У Обрежу школу 1858. године на место учитеља долази богослов из Јасике Миладин Поповић који је имао 13 ученика.

Школа у Обрежу по извештају јагодинског среза помиње се као најопремљенија у то време. Почела је у згради општине, а затим је подигнута школска зграда са две учионице у којој се настава одржавала до 1937. године, када је завршена нова школска зграда чија је изградња почела 1931. године. Ова зграда имала је 6 учионица, 2 канцеларије, подрум а за учитеља је изгражен стан.

После 23. године, 1960. дограђене су још тро учионице а 1976. кухиња, трпезарија, магацински простор, канцеларија, санитарни чвор и због повећаног броја деце две учионице, тако да се и данас настава одвија у дограженој школи из 1937. године, која је последњи пут реновирана 2001. године, а крајем 2019. године на основу конкурса од канцеларије за јавна улагања Владе Србије одобрена су средства за комплетну реконструкцију и изградњу Балон сале али је због коронавируса одложена за наредни период.

Школа свој дан обележава 27. јануара на дан српеког Светитеља и просветитеља Светог Саве, али највећи проблем и у овој школи је све мањи број ученика. Школске 2016-2017. школа Мирко Томић у Обрежу имала је 188 ученика, наредне 175, 2018-2019 170, 2019-20120. 162 и ове школске године 142 […]

Др Виолета Лутовац Ђурђевић: У новој 2021. години највише здравља и успеха на свим пољима

Поводом новогодишњих и божићних празника, становницима општине Варварин, као и Расинског округа, у име општинског руководства честитку је упутила председница општине Варварин др Виолета Лутовац Ђурђевић пожелевши им, пре свега, највише здравља и успеха на свим пољима.

“Надам се да смо из 2020. године извукли једну поуку, а то је да је здравље нас самих и наших породица и наших ближњих приоритет у сваком смислу. Прошла година је била измењеног карактера, што се тиче инвестиција у општини Варварин, морали смо да се прилагођавамо новонасталој ситуацији и борби са Ковидом-19, надам се да ћемо у 2021. години остварити једну велику победу над Ковидом-19 чиме ћемо створити услове за рад по устаљеним програмима”, нагласила је председница др Виолета Лутовац Ђурђевић.

“Желим Вам да у 2021. години останете здрави, да очувате своје здравље и својих породица и својих ближњих, да будете успешни у 2021. години, да имате мир, стабилност како на личним, тако и на пословном плану”, поручила је председница општине Варварин.

Она наводи да су планови општинског руководства за 2021. годину велики и амбициозни, без обзира на актуелну ситуацију и на тежину коју носи пандемија корона вируса, али да ће се и у овој години локалн руководство понашати домаћински.

“У 2021 […]

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Next page ›