Новости

Забрана рада свих шарених пијаца на подручју општине

Општински штаб за ванредне ситуације, на основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18), члана 17. став 3. Тачка 1. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2010), у циљу повећања превентивних мера од последица појаве епидемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, на телефонској седници одржаној дана 27.11.2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
I
У циљу спровођења превентивних мера заштите на спречавању појаве епидемије доноси се одлука да се забрани рад свих шарених пијаца на територији општине Варварин.
II
ЈКП „Варварин“ се обавезује да обавести све кориснике о забрани рада шарене пијаце.
III
Обавезује се комунални инспектор да изврши контролу спровођења закључка.
IV
Закључак ступа на снагу даном доношења.
V […]

Закључак Општинског штаба за ванредне ситуације – набавка дезинфекционих средстава

Општински штаб за ванредне ситуације, на основу члана 41. став 5. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 17. став 3. Тачка 1. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2010), у циљу повећања нивоа организованости и оспособљености субјеката и снага система заштите и спасавања од последица појаве епидемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, на седници одржаној дана 26.11.2020.године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I
Налаже се стручним службама општинске управе општине Варварин да спроведу набавку потребних количина дезинфекционих средстава ( натријум- хипохлорита, алкохола, алфа сола и алфа септа ) и остале заштитне опреме ( маски, рукавица..).
II
Обавезује се ЈКП „Варварин“ да организује и спроводи континуирано планско пуњење канистара натријум – хипохлоритом у свим месним заједницама на територији општине Варварин, као и дезинфекцију свих јавних установа и јавних површина испред истих. План активности на спровођењу ове мере, као и извештај о предузетим радњама ЈКП „Варварин“, дужно је да свакодневно доставља Општинском штабу за ванредне ситуације.

III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

IV
Закључак доставити служби јавних набавки.

V

Закључак објавити у „Службеном листу општине Варварин“.

&nbsp […]

Закључак Општинског штаба за ванредне ситуације

На основу члана 41. став 5. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 17. став 3. Тачка 1. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2010), у циљу повећања нивоа организованости и оспособљености субјеката и снага система заштите и спасавања од последица појаве епидемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, а на основу предлога Завода за јавно здравље Крушевац, Општински штаб за ванредне ситуације у општини Варварин на седници одржаној дана 26.11.2020.године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Обавезно и безусловно коришћење личне заштитне опреме (ношење заштитне маске) у затвореном простору као и на отвореном простору у оним ситуацијама где се не могу избећи међуљудски контакти. Вршити контролу ношења маски у свакој прилици.

2. Забрањују се окупљања више од 5 особа у затвореном и на отвореном простору. Од ове мере изузети су: радне организације, школске установе, продавнице, тржни центри и слични објекти, за које важи прописано ограничење броја присутних особа у сваком тренутку у односу на квадратуру објекта (минимум 4 м 2 по особи).

Препоручује је се да у овим објектима уколико постоје кафетерије/мензе и слични простори где се продају и служе вода, сокови или храна, не раде до даљњег како би се смањило окупљање вeћer броја особа на једном месту и скратило време боравка у затвореним просторима.

Рад тржних центара је могућ уз поштовање забране окупљања људи, уз обавезно поштовање физичке дистанце у локалима и другим објектима унутар тржног центра.

3. Забрањује се организовање свечаности као што су свадбе, рођендани, прославе крштења у угоститељским објектима, дечијим играоницама итд. Забранити спортске и друге манифестације забавног карактера (концерти, утакмице…)

4. Радно време продавница, и других малопродајних трговинских објеката, изузев радног времена апотека, бензинских пумпи угоститељских и других објеката који врше доставу хране ограничава се на тако да ти објекти неће радити од 21 часа до 5 часова наредног дана.

5. Ограничава се рад угоститељских објеката (кафића, барова, ресторана, клубова, кладионица које пружају угоститељске услуге), приређивача игара на срећу, трговинских центара, установама културе територији Општине Варварин. Предлажемо да се објектима ове врсте ограничи радно време тако да неће радити од 18 часова до 5 часова наредног дана.

6. Рад угоститељских објеката прилагодити тако да број особа за столом не може бити већи од двоје уз поштовање обавезне дистанце од 2 метра између столова. Број особа у објекту треба ограничити тако да је могуће обезбедити удаљеност од најмање два метра од других особа у свим правцима. Сви запослени су у обавези да носе маске и/или визире и рукавица, док су послодавци дужни да обезбеде адекватна средства за дезинфекцију руку која ћe бити лако доступна. На улазу у објекат поставити дезо-баријере са одговарајућим дезинфекционим средством по препорукама Министарства здравља Републике Србије. У самом објекту потребно је што чешhе спровођење дезинфекције. У тоалетима обезбедити течни сапун и папирне убрусе.

7. У свим образовним установама одложити окупљања (додела сведочанства, диплома и других скупова), а пријемни испити и упис ученика у образовним установама потребно је организовати уз примену свих мера заштите (физичка дистанца од 2 метра, ношење маске и /или визира и рукавица).

8. Омогућити рад од куће свим запосленима код којих то радни процес допушта.

9. Препоручује се да вртићи и предшколске установе спроведу све мере заштите у складу са упутствима надлежног министарства. Препорука родитељима је да чување деце организују мимо вртића, осим ако радне обавезе родитеља то не дозвољавају.

10. У јавном превозу (градски, међуградски, и други организовани превоз) увести строгу контролу обавезе ношења заштитне маске уз ограничење максималног броја путника на половину декларисаног капацитета возила уз редовно проветравање и дезинфекцију возипа. Лицима без заштитне маске се забрањује улаз у возило јавног превоза или организованог превоза. Број и распоред путника у возилу треба да буде такав да свако друго седиште буде празно а места за седење буду обележена по дијагонали тако да је испред, иза и поред сваког путника празно седиште. Возачи такси возила су у обавези да имају адекватну заштиту (ношење маски и рукавица) уз постављање заштитне преграде ради дистанцирања од путника у возилу, као и честих проветравања и дезинфекција возила.

11. У парковима, дечјим и спортским игралиштима и током вежбања на отвореном простору, дозвољено је окупљање до 5 особа. Не препоручује се боравак у групикоју чини више од 5 особа, осим ако не живе у истом домаћинству и у којем иначе не примењују меру физичког дистанцирања.

12. У верским објектима, и приликом верских обреда (крштења, причешћа, венчања, опела и др.) спроводити све мере личне заштите.

13. Рад козметичких, фризерских салона, салона лепоте, организовати уз спровођење свих мера заштите од стране запослених (ношење заштитне маске, визира и рукавица).

14. Ограничава се број особа рекреативаца у затвореном простору на највише 5 особа укључујући и тренера.

15. Обустављају се тренинзи колективних спортова и спортова са контактом, за тренирање професионалних спортиста управљати се према инструкцијама Министарства за спорт.

16. Забраљује се одржавање проба хора, фолклора и плесова.

17. У свим објектима јавне намене јавне установе, јавна предузећа, привредна друштва, банке, поште, трговински објекти, тржни центри и други) потребно је спроводити честу дезинфекцију – минимум једном дневно одговарајуhим дезинфекционим средствима по препорукама Министарства здравља Републике
Србије.

18. Препоручује се да се у стамбеним зградама спроводи минимум једанпут дневно дезинфекција заједничких просторија уз употребу адекватних дезинфекционих средстава по препоруци Министарства здравља PC (улаза, ходника, степеништа, лифтова, подрума, вешерница и сл.).

19. Вршити контролу спровођења кућне изолације, кућног карантина (самоизолације) као и свих осталих противепидемијских мера које су на снази.
Општински штаб за ванредне ситуације
Број 87 – 57 / 2020
У Варварину, дана 26.11.2020 […]

Радови на изградњи станова за седам избегличких породица из БиХ и Хрватске приводе се крају

У насељу Расадник у Варварину завршени су грађевински радови на изградњи стамбеног објекта са седам стамбених јединица за избегла и расељена лица са подручја бивше Југославије, из Федерације Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, а у оквиру Потпројекта 7, Регионалног стамбеног програма.

Шеф кабинета председнице општине Душан Драгичевић нам је рекао да је општина Варварин добила додатна средства за прикључак на електро мрежу, као и за уређење простора испред зграде у износу од 2.8 […]

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Next page ›