online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Новости

Јавне расправе о буџету општине Варварин, програму развоја општине Варварин и стратегији одрживог развоја 10. децембра

Објављени су Јавни позиви за учешће у јавним расправама о Нацрту одлуке о буџету општине Варварин за 2020. годину, Нацрту програма развоја општине Варварин за 2020. годину, са пројекцијама за 2021. и 2022. годину и Нацрту стратегије одрживог развоја општине Варварин од 2020. до 2030. године.

Упознавање са радним текстовима Нацрта горе наведених одлука је у току, а позив је упућен свим грађанима, удружењима, стручној јавности, као и свим заинтересованим странама да своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре доставе Општинској управи општине Варварин, Одељењу за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода до 10. децембра текуће године.

У оквиру спровођења јавне расправе, биће одржани отворени састанци у форми округлог стола 10. децембра, у сали Скупштине општине Варварин и то о Нацрту одлуке о буџету општине Варварин за 2020. годину од 11 часова, о Нацрту програма развоја општине Варварин од 12. часова и о Нацрту стратегије одрживог развоја општине Варварин од 13 часова, на којима ће бити представљени и Нацрти текстова одлука.

Јавне позиве и текстове Нацрта ових одлука заинтересовани могу погледати и на сајту општине Варварин, на веб адреси www.varvarin.org.rs.

&nbsp […]

„Селу у походе“ у Карановцу

[…]

Представници предшколских установа „Наша радост“ и „Ната Вељковић“ боравили у радној посети Зрењанину

У оквиру Другог циља – Правичност доприноси остваривању jеднаких могућности за учење и развоj деце из осетљивих друштвених група – у склопу проjекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање – С’осмехом у вртић“, прошлог четвртка jе у зрењанинскоj Градскоj кући одржан радни састанак и прва „хоризонтална размена“ између представника Града Зрењанина и представника предшколских установа „Наша радост“ из Варварина и „Ната Вељковић“ из Крушевца.

Госте jе на почетку скупа поздравио помоћник градоначелника Зрењанина Душко Радишић,  указавши наjпре на чињеницу да у овом граду не постоjи листа за чекање и пружена jе могућност да се сва деца, чиjи родитељи то желе, могу уписати у предшколску установу.
„То сада радимо и по селима, али, оваj проjекат има за циљ да обухвати и ону децу коjу родитељи нису приjавили за вртиће и децу коjа треба да буду укључена у инклузивни програм jер, циљ нам jе да имамо што више ђака и што боље ученике, а сва припрема за то креће из предшколске установе“, рекао jе Радишић.

Навео jе и да Град Зрењанин помаже раду Предшколске установе, а да jе пре две године, када jе УНИЦЕФ одлучивао коjе ће градове финансирати, речено да jе Зрењанин за то добро место.

„Поносни смо на нашу Предшколску установу коjа jе међу наjбољима у Србиjи, а за то су стигле похвале и од Министарства просвете. Ово jе jош jедан пример на коjи начин Е-управа извлачи додатне бенефите и резултате. Наиме, урађена jе веб апликациjа и укрштамо податке и добиjамо информациjе о томе колико деце ниjе укључено у Предшколску установу, коjа су то деца коjа треба да похађаjу програм у инклузивном делу. На таj начин долазимо до података коjе мало коjа локална самоуправа поседуjе. То jе пример са коjим ћемо упознати и данашње госте, али смо отворени за сарадњу са свим локалним самоуправама, али и Министарством, како бисмо овакав пример добре праксе поделили са свима – казао jе он.

Заменица директора Предшколске установе Зрењанин Татjана Лоjовић казала jе, између осталог, да се проjекат реализуjе од октобра ове године и да су од тада организоване радионице, програми у сарадњи са другим организациjама, као и трибина „И тата jе важан“, а да jе циљ повећање обухвата деце, од рођења до шест и по година, с акцентом на децу из осетљивих група. Навела jе и да се обухват деце повећава управо овим активностима коjе креираjу и развиjаjу.

У склопу радне посете Зрењанину, гошће из Варварина и Крушевца посетиле су и Центар за социjални рад, упознале се с радом и активностима Одељења за друштвене делатности Градске управе, а уприличена jе и посета дечj […]

Јавна расправа о Нацрту стратегије одрживог развоја општине Варварин

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ  У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ  РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
2020 – 2030
 

 

 

Општинско веће општине Варварин позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и  друге заинтересоване стране, да  се упознају са радним текстом  Нацрта  Стратегије одрживог  развоја општине Варварин 2020 – 2030 ( у даљем тексту: Нацрт стратегије ) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

 

Јавна расправа о Нацрту стратегије одржаће се од  03.12.2019. до 10.12.2019.године.

 

Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Варварин, грађани, удружења, стручна јавност, као и  друге заинтересоване стране.

 

Предлози,  сугестије, иницијативе и коментари  достављају се Општинској управи општине Варварин –  Одељењу за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода, на е-mail: racunovodstvo@varvarin.org.rs    и поштом на адресу:  Општинска управа општине Варварин – Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода – ул. Марина Мариновића број 38, 37260 Варварин, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту стратегије“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети  уз текст Нацрта стратегије.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог дана 10.12.2019.године, са почетком у  13 сати, у сали Скупштине општине Варварин, на којем ће бити представљен текст Нацрта стратегије

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту racunovodstvo@varvarin.org.rs

 

По окончању јавне расправе, Ошштинско веће општине Варварин  сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи који садржи све изнете  предлоге и сугестије, као и ставове  Одељења за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај о одржаној јавној расправи Општинско веће сачиниће у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе и објавити на сајту Општине.

Саставни део овог јавног  позива  је Програм јавне расправе са радним текстом Стратегије одрживог развоја, који је Закључком о спровођењу  јавне расправе о Нацрту стратегије одредило Општинско веће општине Варварин.

 

ПРЕУЗМИТЕ:

Нацрт Стратегије одрживог развоја општине Варварин 2020 – 2030
Образац за коментаре
Закључак о спровођењу јавне расправе
Програм јавне расправе
‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 Next page ›