Новости

Одржана седница Штаба за ванредне ситуације општине Варварин

На данашњем састанку Штаба за ванредне ситуације општине Варварин, 18.03.2020. године са почетком у 09:00 сати, донети су следећи закључци, који су у складу са Одлукама Владе Републике Србије и пренети су и на локални ниво.

Од данас 18.03.2020. године, пре подне, у 10:00 сати, у свим срединама општине Варварин апсолутно је забрањен излазак на улицу свим лицима старијим од 70 година.
Уводи се забрана кретања свим лицима, било којег старосног доба у време од 20:00 до 05:00 часова, почев од данас 18.03.2020. године. Ова мера подразумева да у наведеном временоском интервалу нико не може да буде на улици, осим овлашћених лица надлежних органа који спроводе одређене мере, или оних лица која имају радну обавезу у трећој смени.
Обуставља се целокупан изборни процес за парламентарне и локалне изборе заказане за 26.04.2020. године.
Обавезују се сва јавна предузећа и установе чији је оснивач Република или јединица локалне самоуправе да хитно доставе бројеве телефона и мејлове путем којих грађани могу добити информације из њиховог делокруга рада. Исте бројеве телефона и мејл адресе јасно и видљиво истакнути на улазима, и објавити на својим интернет презентацијама (сајтовима).
Обавезује се Општинска управа општине Варварин, као и сва предузећа и установе чији је оснивач општина да одмах обуставе рад са странкама и да грађане упуте да своје захтеве подносе путем е-управе, препорученом поштом, путем мејл адресе општине Варварин opstina@varvarin.org.rs, или телефона 037/787171. Службеник надлежан за решавање по захтеву дужан је да подносиоца контактира, упути га на који начин може да оствари своје право, и само у случају да је неопходно закаже долазак на одређено место и у одређено време у просторије органа.
Препоручује се руководиоцу Општинске управе општине Варварин, да у складу са могућностима, а да то не угрози извршавање обавеза јединице локалне самоуправе у ванредном стању омогући рад од куће лицима старијим од 60 година, као и мајкама које имају децу млађу од 12 година старости уколико им је супружник у радном односу и његов изостанак са посла није могућ у радно време Општинске управе. Лица којима буде омогућен рад од куће дужна су да буду доступна и да се јављају на телефоне које ће оставити начелнику Општинске управе, односно свом непосредном руководиоцу, и да поступају по налогу који добију телефонским путем.
Обавезује се Центар за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац, и ОО Црвеног крста Варварин да доставе податке о угроженим категоријама домаћинства, са њиховим адресама, бројевима телефона.
Обавезују се сва јавна предузећима и установе чији је оснивач Република или јединица локалне самоуправе да свакодневно до 12:00 часова достављају информацију о залихама и потребама за заштитним средствима (маске, рукавице, дезинфекциона средства).
Обавезује се ЈКП „Варварин“ да организује и спроводи континуирану планску дезинфекцију улица у седишту општине, а по потреби и улица у сеоским подручјима. План активности на спровођењу ове мере, као и извештај о предузетим радњама ЈКП „Варварин“, дужно је да свакодневно доставља Општинском штабу за ванредне ситуације.
Налаже се ангажовање повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима, и Управника стамбених зграда у циљу добијања података о лицима којима је потребна помоћ, података о лицима који су допутовали из иностранства, као и координација и комуникација са грађанима и лицима ради пружања потребне помоћи. Са овим лицима одржати посебан састанак.
Обавезује се руководилац инспекције да организује и спроведе активности појачаног назора над спровођењем свих мера донетих у вези проглашеног ванредног стања, а посебно наредбе којом је ограничено радно време пословим објектима у области трговине, угоститељства и занатства који  пружају непосредне услуге грађанима, и да о томе обавештавају Општински штаб за ванредне  ситуације.
Обавезју се сва јавним предузећима и установе чији је оснивач република или јединица локалне самоуправе да се придржавају строгих мера санитарне заштите (употреба рукавица, заштитних маске дезинфекционих средстава и баријера).
Налаже се активирање општинске управе и свих субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање да својим капацитетима учествују у задацима које ће утврђивати Општински штаб за ванредне ситауције (додатно чишћење и дезинфекција јавних површина, дезинфекција јавних простора, транспорт хране, лекова, дезинфекционих и заштитних средстава, истовар и дистрибуција и достава потребних средстава до корисника).
Забрањује се рад клуба пензионера.
Обавезује се ОО Црвеног крста да настави са организацијом и дистрибуцијом топлих оброка из народне кухиње у складу са планом својих активности и обезбеди волонтере за пружање помоћи у куповини и дистрибуцији намирница и лекова.
Дом здравља „Др. Властимир Годић“ дужан је да спроводи најстрожу контролу улаза и излаза, устроји јасну процедура кретања у кругу дома здравља, као и појачано обезбеђење круга уз ригорозне мере санитарне заштите и достављање података из свог делокруга рада Општинском штабу за ванредне ситуације сваког дана до 12:00 часова.
Контакт центар преко којег се грађани којима је ограничена слобода кретања могу информисати о задовољењу својих потреба организоваће се у просторијама општине Варварин путем контакт телефона 037/787171, 037/787173, 037/787260, 037/788782 и 037/788848 у времену од 07:00 до 15:00 часова, а путем мобилног телефона 064/5750030, као и птуем мејл адресе општине opstina@varvarin.org.rs, непрекидно 24 часа.
Обавезују се сва предузећа и установе чији је оснивач општина да своје запослене који немају обавезе у оквиру обављања активности из делокруга рада субјекта ставе на располагање Општинском штабу за ванредне ситуације ради спровођења планираних активности. Такође су дужни да на располагање ставе и сва материјална средства (возила, опрему, и сл.).
Општински штаб за ванредне ситуације позива грађане млађе старосне доби који су доброг здравственог стања да се пријаве Црвеном крсту Варварин да у својству волонтера пруже помоћ својим најстаријим суграђанима у достави лекова и основних животних намирница. Такође позивамо и сва друга правна и физичка лица која желе да учествују у пружању помоћи и своје капацитете ставе на располагање Општинском штабу за ванредне ситуације обавештење о својој намери пошаљу у писаном облику на мејл општине Варварин opstina@varvarin.org.rs […]

Општинска изборна комисија прекинула све изборне радње

На седници Општинске изборне комисије (ОИК) одржане 16. марта 2020. године донето је Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике у Скупштини општине Варварин, расписаних за 26. април ове године, све док траје ванредно стање проглашено због ситуације са корона вирусом COVID-19 […]

Седница Штаба за ванредне ситуације поводом проглашења ванредног стања

Поводом проглашења ванредног стања на територији Републике Србије, данас је заседао Штаб за ванредне ситуације општине Варварин и донео Закључак о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије вируса COVID-19 на територији општине Варварин:

У циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије вируса COVID-19 на територији општине Варварин, у време трајања ванредног стања, утврђују се следеће мере:

Наређује се начелнику Општинске Управе и директорима јавних предузећа и установа да обезбеде довољну количину дезинфекционих средстава, средстава за хигијену и да преко својих службеника врше редовно дезинфиковање просторија и објеката Општинске управе и јавних предузећа и установа. Такође, потребно је обезбедити рукохвате на вратима дезинфекционим средствима на одговарајући начин у Општинској управи, јавним предузећима и установама у којима због природе посла долази већи број људи;
Наређује се Предшколској установи „Наша радост“ Варварин да престане са даљим радом и у складу са Одлуком о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања број 53-2504/2020 од 15. марта 2020. године;
Наређује се Дневном боравку за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју при Центру за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац да престане са даљим радом;
Ограничава се радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, спортских кладионица и осталих) од 8:00 до 20:00 часова. Угоститељским објектима током радног времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише педесет лица;
Налаже се Инспекцијским службама општине Варварин да врше контролу спровођења наредбе за скраћење радног времена угоститељских објеката;
Забрањује се рад свим спортским објектима, теретанама и играоницама;
Оснива се call centar општине Варварин са циљем организовања и пружања помоћи најстаријим суграђанима као што је доношење намирница и лекова на кућу и организовање лекарске помоћи. Бројеви телефона биће објављени током дана. За координатора рада call centarа општине Варварин именује се Дејан Милановић, помоћник председника општине;
Налаже се председницима месних заједница да прате стање на терену и да о потреби достављања лекова хроничним болесницима и пензионерима обавештавају call centar […]

Позив волонтерима да се прикључе акцији помоћи најстаријим суграђанима

Поводом увођења ванредног стања на целој територији Републике Србије, а због сузбијања корона вируса COVID-19, Штаб за ванредне ситуације општине Варварин и Црвени крст Варварин позивају све пунолетне грађане општине Варварин да се укључе у волонтирање и да својим радом допринесу ублажавању новонастале ситуације.

Упућујемо молбу свим пунолетним волонтерима, који су учествовали у раду Црвеног крста Варварин и Канцеларије за младе општине Варварин, да се јаве како би заједничким снагама пребродили новонасталу ситуацију.

Све ближе информације могу се добити путем телефона 064/87-20-949 […]

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Next page ›