online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Ивана Шулић нови општински правобранилац

Општинско веће општине Варварин на 37. седници поставило је Ивану Шулић из Ћићевца за новог општинског правобраниоца општине Варварин.

Како се наводи у решењу Општинског већа о постављењу новог општинског правобраниоца, на конкурс је пристигла само једна пријава и то пријава Иване Шулић, дипломираног правника из Ћићевца.

“Конкурсна Комисија је на седници одржаној дана 12.02.2018. године, по извршеном увиду у пријаву именоване и приложену документацију, оценила исту као комплетну и уредну, те је председнику Општине доставила предлог за кандидата Ивану Шулић из Ћићевца за постављење општинског правобраниоца општине Варварин”, стоји у решењу.

Comments are closed.