online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

IX Састанак мреже начелника градских и општинских управа одржан у Београду

25.09.2018
|

На деветом састанку Сталне конференције градова и општине (СКГО) Мреже начелника градских и општинских управа у Београду говорило се о новим законским могућностима за унапређење квалитета услуга које локалне самоуправе пружају грађанима и привреди. Посебан акценат је на законским новинама од значаја за пословање привредних субјеката, као и новим могућностима за градове и општине у области еУправе. Састанку је присуствовала и начелница Општинске управе општине Варварин Гордана Петровић.

СКГО, у сарадњи са у сарадњи са Тимом за реформу јавне управе (Кабинет председника Владе) и Канцеларијом за ИТ и електронску управу организовала је IX Мрежу начелника управа градова/општина и управа градских општина. Такође, обзиром да је Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) покренуло процес измена и допуна Закона о запосленима у АП и ЈЛС, на састанку Мреже одржана је и дискусија о проблемима у примени и неопходним унапређењима овог закона.

Коначно, на Мрежи је представљен и Програм доброг управљања, односно пакети подршке из области унапређења административне ефикасности и делотворности, антикорупцијских политика и унапређења грађанског учешћа и транспарентности које СКГО планира да имплементира у градовима, општинама и градским општинама у наредном периоду. Састанак Мреже организован је у оквиру пројекта „Институционална подршка СКГО – друга фаза“, који финансира Швајцарска организација за развој и сарадњу (СДЦ).

Comments are closed.